Virtuele Supermarkt

Als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen er stoornissen in de denkfuncties ontstaan, zoals in de geheugen- of aandachtsfuncties. Deze stoornissen worden ook wel cognitieve stoornissen genoemd. Om cognitieve stoornissen in kaart te brengen worden er onder andere neuropsychologische pen-en-papier tests afgenomen. Patiënten moeten bijvoorbeeld een lijst met woorden uit hun hoofd leren, een complex figuur natekenen, of een reeks met cijfers nazeggen.

Zowel in de praktijk als in onderzoek blijkt dat deze manier van testen niet optimaal is, omdat milde stoornissen vaak niet worden gedetecteerd. Milde stoornissen komen voornamelijk naar voren tijdens complexe dagelijkse situaties, zoals situaties waarin meerdere taken tegelijk verricht moeten worden (koken en een gesprek voeren) of activiteiten in een drukke en prikkelrijke omgeving (boodschappen doen op de zaterdag).

Met Virtual Reality (VR) kan een testomgeving ontwikkeld worden die complexe dagelijkse situaties nabootst, zoals een supermarkt of een speelgoedwinkel. In een VR testomgeving worden patiënten uitgedaagd om meerdere taken tegelijk uit te voeren in een prikkelrijke omgeving. Door de digitale testafname wordt er met hoge snelheid veel informatie opgeslagen, waardoor er op een gedetailleerd niveau naar gedrag kan worden gekeken.

Onderzoekers van het ‘Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht’ ontwikkelen ‘De Virtuele Supermarkt’ in samenwerking met Atoms2Bits. Deze VR omgeving wordt met name ingezet ter verbetering van de cognitieve diagnostiek en revalidatie. Patiënten met hersenletsel krijgen een VR-bril op en worden gevraagd de boodschappen van het boodschappenlijstje te zoeken in ‘De Virtuele Supermarkt’. De onderzoekers bestuderen onder andere het zoekgedrag van patiënten. Hoe efficiënt hebben patiënten door de supermarkt genavigeerd? Waar hebben ze precies naar gekeken?

Het onderzoeksteam werkt aan de verbetering van de cognitieve diagnostiek en revalidatie voor patiënten met hersenletsel. Hoe beter de cognitieve stoornissen in kaart worden gebracht, hoe beter de behandeling aangepast kan worden op de zorgbehoefte van de patiënt.

Wil je meer weten over ‘De Virtuele Supermarkt’ in cognitieve diagnostiek en revalidatie? Klik dan hier.

Meer neuroweetjes