Van Neuron tot het Brein, Bewegen en Bewustzijn – Zwolle 2024

Van Neuron tot het Brein, Bewegen en Bewustzijn – Zwolle 2024

De hersenen en hersenfuncties staan sterk in de belangstelling. Hersenbloedingen kunnen leiden tot problemen met spreken of met het bewegen. Bewegen en muziek zou goed zou zijn voor de hersenen wordt gezegd. Psychische stoornissen kunnen leiden tot verward gedrag. Negatieve omstandigheden in onze jeugd zoals oorlogsomstandigheden of een ellendige opvoeding blijken de hersenen aan te …

Kinderneuropsychologie-najaar 2024 (Haarlem)

Kinderneuropsychologie-najaar 2024 (Haarlem)

Kinderneuropsychologie (KIN) Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de …

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie-2024

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie-2024

Opleiding Neurorevalidatie De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Deze opleiding is o.a. geschikt voor fysiotherapeuten, physician assistant, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, …

Cognitieve gevolgen en gedragsverandering na hersenbeschadiging (NAH)-najaar 2024

Cognitieve gevolgen en gedragsverandering na hersenbeschadiging (NAH)-najaar 2024

Cognitieve gevolgen en gedragsverandering na hersenbeschadiging (NAH) Deze cursusdag wordt in 2 delen online (via livestream) aangeboden. Na hersenbeschadiging zijn veranderingen in motoriek veelal het duidelijkst zichtbaar maar vaak blijken juist cognitieve gevolgen  en veranderingen in gedrag van essentiële betekenis voor adequaat dagelijks functioneren. Deze cursus biedt een introductie in de neuroanatomie van cognitie en …

Neurorevalidatie voor logopedisten-2024

Neurorevalidatie voor logopedisten-2024

Over de invloed van cognitieve en gedragsmatige stoornissen na hersenbeschadiging op logopedische diagnostiek en behandeling. Zie jij in de dagelijkse praktijk regelmatig mensen met logopedische problemen na hersenbeschadiging (bijv. afasie, dysartrie, dysfagie)? Dan is het belangrijk om tijdens je diagnostiek en behandeling rekening te houden met de invloed van cognitieve problematiek. In deze cursus wordt …

Neurorevalidatie in de eerste lijn-2024

Neurorevalidatie in de eerste lijn-2024

Neurorevalidatie in de eerste lijn (NR 1e lijn) De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis, en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen worden verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die …

Kinderneuropsychologie-voorjaar 2024 (Zwolle)

Kinderneuropsychologie-voorjaar 2024 (Zwolle)

Kinderneuropsychologie (KIN) Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de …

Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse-2024

Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse-2024

Opleiding Neurorevalidatie De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Deze opleiding is o.a. geschikt voor fysiotherapeuten, physician assistant, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, …

Cognitieve gevolgen en gedragsverandering na hersenbeschadiging (NAH)-voorjaar 2024

Cognitieve gevolgen en gedragsverandering na hersenbeschadiging (NAH)-voorjaar 2024

Cognitieve gevolgen en gedragsverandering na hersenbeschadiging (NAH) Deze cursusdag wordt in 2 delen online (via livestream) aangeboden. Na hersenbeschadiging zijn veranderingen in motoriek veelal het duidelijkst zichtbaar maar vaak blijken juist cognitieve gevolgen  en veranderingen in gedrag van essentiële betekenis voor adequaat dagelijks functioneren. Deze cursus biedt een introductie in de neuroanatomie van cognitie en …

Nekpijn en het brein

Nekpijn en het brein

(Chronische) cervicale pijn kan lijden tot centrale sensitisatie, morfologische veranderingen in het brein en laag-gradige neuroimmuun inflammatie met name in de DRG. Er zijn aanwijzingen dat fysiotherapeutische interventies hier effect op hebben. Het doel van deze cursus is om dit praktisch te vertalen naar onderzoeks- en behandelinterventies middels een passend theoretisch construct. De cursus kent …

Meer grip op prikkelbaar gedrag na hersenletsel-2023

Meer grip op prikkelbaar gedrag na hersenletsel-2023

Professioneel omgaan met agitatie, frustratie en boosheid. In deze cursus komt de theorie over prikkelbaar gedrag bij mensen met hersenletsel vanuit het biopsychosociaal model uitgebreid aan de orde. Op basis hiervan worden mogelijke interventies besproken. Er zal ook aandacht zijn voor het verkennen en herkennen van eigen signalen en reacties op prikkelbaar gedrag en hoe …

Van Neuron tot het Brein, Bewegen en Bewustzijn – Zwolle 2023

Van Neuron tot het Brein, Bewegen en Bewustzijn – Zwolle 2023

De hersenen en hersenfuncties staan sterk in de belangstelling. Hersenbloedingen kunnen leiden tot problemen met spreken of met het bewegen. Bewegen en muziek zou goed zou zijn voor de hersenen wordt gezegd. Psychische stoornissen kunnen leiden tot verward gedrag. Negatieve omstandigheden in onze jeugd zoals oorlogsomstandigheden of een ellendige opvoeding blijken de hersenen aan te …

Pagina 1 van de 2

Nieuwsbrief

Ons brein heeft nog veel geheimen, maar vanuit de neurowetenschap weten wij steeds meer. Wil jij op de hoogte blijven, schrijf je dan in en ontvang onze nieuwsbrief.