Over ITON

Wat is het ITON?

De Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, is in 1987 opgericht door Ben van Cranenburgh en Marc Kobus en wordt gedragen door een team van enthousiaste medewerkers en (gast)docenten afkomstig uit diverse werkvelden. Kennis vanuit de neurowetenschappen en expertise op specifieke aandachtsgebieden worden in ITON-scholingen samengebracht en vertaalt naar toepassingen in de praktijk.

Doelen
Het ITON tracht de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen door toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken, o.a. op de volgende gebieden:

  • gevolgen van hersenbeschadiging (hersentrauma, CVA)
  • herstel na hersenbeschadiging
  • invloed van therapie en training: neurorevalidatie
  • leren van motorische vaardigheden; training en coaching, o.a. op het gebied van sport, opvoeding en onderwijs

Activiteiten
Het ITON werkt via verschillende lijnen aan de gestelde doelen:

  • diverse cursussen (één tot enkele dagen, over diverse onderwerpen)
  • scholingen op locatie, revalidatiecentra, verpleeghuizen (en ev. andere instellingen)
  • lezingen op locatie, op het gebied van de toegepaste neurowetenschappen (diverse onderwerpen, zie de pagina’s ‘lezingen‘)

Organisatie
Het ITON is een zelfstandige stichting. De kosten worden gedragen door de eigen inkomsten.

Bestuur:
Prof. dr. A. Gramsbergen: neurowetenschapper
Adviseurs:
Prof. dr. Tj. de Cock Buning: bioloog, filosoof
Prof. dr. T. Janssen: bewegingswetenschapper

Vaste medewerkers:
Harriet Earl, cursusorganisatie
Diverse gastdocenten, afkomstig uit het werkveld, leveren een bijdrage aan de cursussen.

Behandeladvies
De stichting ITON is een instelling voor onderwijs en geeft geen behandeladviezen aan patiënten. Wel kan de stichting ITON behandelaars (artsen, psychologen, therapeuten) adviseren wanneer zij daar uitdrukkelijk om vragen.

Klachtenprocedure Instituut voor toegepaste neurowetenschappen (ITON)
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. U heeft in dat geval de mogelijkheid een klacht in te dienen volgens onze klachtenprocedure. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.