Over ITON

Wat is het ITON?

De Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, is in 1987 opgericht door Ben van Cranenburgh en Marc Kobus en wordt gedragen door een team van enthousiaste medewerkers en (gast)docenten afkomstig uit diverse werkvelden. Kennis vanuit de neurowetenschappen en expertise op specifieke aandachtsgebieden worden in ITON-scholingen samengebracht en vertaalt naar toepassingen in de praktijk.

Doelen
Het ITON tracht de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen door toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken, o.a. op de volgende gebieden:

 • gevolgen van hersenbeschadiging (hersentrauma, CVA)
 • herstel na hersenbeschadiging
 • invloed van therapie en training: neurorevalidatie
 • leren van motorische vaardigheden; training en coaching, o.a. op het gebied van sport, opvoeding en onderwijs

Activiteiten
Het ITON werkt via verschillende lijnen aan de gestelde doelen:

 • multidisciplinaire opleiding Neurorevalidatie (14 dagen, voor medici, paramedici, psychologen, leraren en trainers)
 • diverse cursussen (één tot enkele dagen, over diverse onderwerpen)
 • teamscholingen op locatie, voor een volledig behandelteam in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen (en ev. andere instellingen)
 • lezingen op locatie, op het gebied van de toegepaste neurowetenschappen (diverse onderwerpen, zie de pagina’s ‘lezingen‘)
 • projecten op het gebied van neurorevalidatie
 • adviezen en ondersteuning, bijv. bij afstudeer- of promotieonderzoek

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie omvat 14 dagen en bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1: Diagnostiek (NR 1), 8 dagen en Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie (NR2), 6 dagen. Behalve presentaties door docenten, zijn er practica en werkgroepen; van de cursisten wordt thuisstudie en actieve inbreng van eigen casuïstiek verwacht.
Meer informatie

Cursussen

 • Meerdaagse cursussen: Neurorevalidatie in de 1e lijn (3 dagen), Neurorevalidatie voor logopedisten (2 dagen), Kinderneuropsychologie (5 dagen), Motorisch leren (3 dagen).
 • Eéndaagse cursussen: Cognitieve problemen en gedragsverandering na hersenbeschadiging, Van neuron tot het brein, bewegen en bewustzijn
 • Alle cursussen zijn multidisciplinair van opzet, dat wil zeggen, niet de discipline, maar de patiënt of het probleem staat centraal.
 • Teamscholingen Neurorevalidatie (8 dagen) worden op locatie gegeven en zijn bestemd voor een heel behandelteam (zie verder onder ‘Teamscholing‘).

Organisatie
Het ITON is een zelfstandige stichting. De kosten worden gedragen door de eigen inkomsten.

Bestuur:
Prof. dr. A. Gramsbergen: neurowetenschapper
Adviseurs:
Prof. dr. Tj. de Cock Buning: bioloog, filosoof
Prof. dr. T. Janssen: bewegingswetenschapper

Vaste medewerkers:
Ed Janssen, fysiotherapeut, docent, cursuscoördinator
Harriet Earl, cursusorganisatie
Diverse gastdocenten, afkomstig uit het werkveld en van de VU, leveren een bijdrage aan de cursussen.

Behandeladvies
De stichting ITON is een instelling voor onderwijs en geeft geen behandeladviezen aan patiënten. Wel kan de stichting ITON behandelaars (artsen, psychologen, therapeuten) adviseren wanneer zij daar uitdrukkelijk om vragen.

Klachtenprocedure Instituut voor toegepaste neurowetenschappen (ITON)
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. U heeft in dat geval de mogelijkheid een klacht in te dienen volgens onze klachtenprocedure. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.