Over ITON

Wat is het ITON?

De Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, werkt samen met de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De samenwerking tussen ITON en VU-FGB is voortgekomen uit het gedeelde inzicht dat:

 • gedrag en beweging niet los gezien kunnen worden van emotie, cognitie en hersenprocessen: bewegings- en neurowetenschappen zijn onlosmakelijk verbonden;
 • wetenschap een maatschappelijke relevantie dient te hebben;
 • de kloof tussen wetenschap en praktijk overbrugd kan worden door de toepassingsmogelijkheden van gedrags-, bewegings- en neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken o.a. op het gebied van therapie en revalidatie, onderwijs, sport en muziek.

De ontwikkeling van de neurowetenschappen is de laatste jaren enorm versneld, enerzijds op microscopisch niveau (bijv. genetische sturing van neuronfunctie), anderzijds in relatie tot menselijk gedrag en cognitie (bijv. door beeldvormende technieken) en tenslotte op klinisch niveau: inzicht in de problematiek na hersenbeschadiging. Het ITON tracht in samenwerking met de FGB de toegankelijkheid van dit uitgebreide wetenschapsgebied voor de dagelijkse praktijk te vergroten.

Doelen
Het ITON tracht de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen door toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken, o.a. op de volgende gebieden:

 • gevolgen van hersenbeschadiging (hersentrauma, CVA)
 • herstel na hersenbeschadiging
 • invloed van therapie en training: neurorevalidatie
  het chronische pijnprobleem
 • leren van motorische vaardigheden; training en coaching, o.a. op het gebied van sport en muziek
  opvoeding en onderwijs

Activiteiten
Het ITON werkt via verschillende lijnen aan de gestelde doelen:

 • multidisciplinaire opleiding Neurorevalidatie (18 dagen, voor medici, paramedici, psychologen, leraren en trainers)
 • diverse cursussen (één tot enkele dagen, over diverse onderwerpen)
 • teamscholingen op locatie, voor een volledig behandelteam in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen (en ev. andere instellingen)
 • cursusdagen en lezingen op locatie, op het gebied van de toegepaste neurowetenschappen (diverse onderwerpen, zie onder “Lezingen en cursussen op maat“)
 • projecten op het gebied van neurorevalidatie en pijn
 • publicaties: boeken, artikelen, voorlichtingsmateriaal
 • adviezen en ondersteuning, bijv. bij afstudeer- of promotieonderzoek

Opleiding en cursussen
De opleiding Neurorevalidatie omvat 18 dagen, eventueel voorafgegaan door één opstapdag ‘Neuro-intro’ (NAFY), en bestaat uit twee delen van elk 9 dagen: Neurorevalidate deel 1: Probleemanalyse (NR 1) en Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten, zijn er practica en werkgroepen; van de cursisten wordt thuisstudie en actieve inbreng van eigen casuïstiek verwacht.
Brochure opleiding Neurorevalidatie

Cursussen
Alle cursussen kunnen, in overleg en eventueel aangepast, ook op locatie gegeven worden.

 • Meerdaagse cursussen: Neurorevalidatie in de 1e lijn (3 dagen), Kinderneuropsychologie (5 dagen), Pijn (5 dagen), Motorisch Leren (4 dagen).
 • Eéndaagse cursussen: Neuro-intro (Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie), CVA, meer dan een parese, Het plastische brein, Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO), Muziek en brein.
 • Alle cursussen zijn multidisciplinair van opzet, dat wil zeggen, niet de discipline, maar de patiënt of het probleem staat centraal.
 • Teamscholingen Neurorevalidatie (12 dagen) en Pijn (5 dagen) worden op locatie gegeven, en zijn bestemd voor een heel behandelteam (zie verder onder “Teamscholing”).

Organisatie
Het ITON is een zelfstandige stichting die samenwerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam. De kosten (behuizing, personeel, docenten, onderzoek, bibliotheek etc.) worden gedragen door de eigen inkomsten.

Bestuur
Prof. Dr. Tj. de Cock Buning: bioloog, filosoof, voorzitter
Prof. Dr. A. Gramsbergen: neurowetenschapper
Prof. Dr. T. Janssen: bewegingswetenschapper

Leiding
Dr. A.J. Engers, bewegingswetenschapper, psycholoog, fysiotherapeut

Vaste medewerkers
Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, docent
Arno Engers, bewegingswetenschapper, psycholoog, fysiotherapeut, docent, coördinator
Ed Janssen, fysiotherapeut, docent, coördinator
Harriet Earl, cursusorganisatie
Diverse gastdocenten, afkomstig uit het werkveld en van de VU, leveren een bijdrage aan de cursussen.

Behandeladvies
De stichting ITON is een instelling voor onderwijs/onderzoek en geeft geen behandeladviezen aan patiënten. Wel kan de stichting ITON behandelaars (artsen, psychologen, therapeuten) adviseren wanneer zij daar uitdrukkelijk om vragen.

Klachtenprocedure Instituut voor toegepaste neurowetenschappen (ITON)
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. U heeft in dat geval de mogelijkheid een klacht in te dienen volgens onze klachtenprocedure. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.