Nieuwe versie boek Neuro-revalidatie

Het boek ‘Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging’ maakt deel uit van een zesdelige serie ‘Toegepaste neurowetenschappen’. Neurorevalidatie gaat over herstel na hersenbeschadiging en de mogelijkheden dit door therapie of training te beïnvloeden. Ongenuanceerde opvattingen als ‘Eenmaal laesie, altijd gestoord’ en ‘Na zes maanden is geen verder herstel meer te verwachten’, worden ontzenuwd en vervangen door realistische informatie. Doemdenken en therapeutisch nihilisme zijn verleden tijd. Nieuwe inzichten in de plasticiteit van de hersenen en in uiteenlopende mechanismen van herstel, rechtvaardigen een positief denkklimaat. Deze vijfde editie is geheel geactualiseerd en de verschillende leerstrategieën die tijdens de revalidatie kunnen worden ingezet, zijn gebundeld in een apart hoofdstuk (10).

Het boek is opgebouwd uit drie grote delen:

Deel 1, de biologische basis, bespreekt plasticiteit als universeel fenomeen. Verschillende herstelmechanismen worden beschreven met hun theoretische basis (o.a. beeldvormend onderzoek) en enkele patiëntvoorbeelden van opmerkelijk herstel.

Deel 2 geeft de leertheoretische basis: toepasbare principes van leren en geheugen, het leren van motorische vaardigheden en leren en afleren van gedrag. Dit gedeelte biedt een gedachtegoed dat gebruikt kan worden om ‘revalidatie als leerproces’ in de praktijk te realiseren.

Deel 3 biedt een praktische uitwerking: de systematiek van de empirische cyclus als sturende leidraad, de componenten van de therapeutische situatie en de beïnvloeding daarvan, de talrijke leerprincipes die men kan inzetten en tenslotte de manier waarop men dit alles kan toesnijden op specifieke stoornissen en patiënten. Het therapeutische repertoire blijkt enorm te zijn. Hierdoor ontstaat een keuzeprobleem: wat doe je, waarom, wanneer en bij wie?

Aan de hand van vele voorbeelden op het gebied van motoriek, cognitie en gedrag worden de probleemanalyse en interventiestrategieën praktisch uitgewerkt. Recent wetenschappelijk onderzoek naar het effect van specifieke therapieën en leerstrategieën levert positieve perspectieven voor de patiënt met hersenbeschadiging.

Neurorevalidatie is geen receptenboek ‘evidence based medicine’, maar levert een gedachtegoed dat kan worden gebruikt bij het ontwerpen van concrete individueel gerichte behandelingen. Steeds weer blijkt dat onze huidige kennis over ‘plasticiteit’ en ‘leren’ tot nu toe onvermoede mogelijkheden van herstel kan bieden.

Neurorevalidatie is bedoeld voor iedereen die professioneel te maken heeft met patiënten met hersenbeschadiging: medici, paramedici, psychologen en verpleegkundigen, zowel in ziekenhuizen, revalidatie- en verpleeginstellingen als in de eerste lijn. In Nederland leven vele honderdduizenden mensen met aantoonbare gevolgen van lichte of ernstige hersenbeschadiging. Dit rechtvaardigt ruime aandacht voor neurorevalidatie binnen diverse medische, paramedische en psychologische opleidingen, waarvoor dit boek kan worden gebruikt.

Voor bestellen klik hier

 

Meer neuroweetjes