Nieuw boek Schema’s Neuroweten-schappen

Taal is heel dominant in onze wereld. Praten, praten, praten, in talkshows, in therapiesessies en de kroeg. Ook onderwijs is nauwelijks denkbaar zonder woorden. Toch hebben woorden ook hun beperking. Zijn woorden wel geschikt om uit te leggen hoe je je veters moet strikken, hoe je bij het skiën een bocht moet maken, hoe je de weg moet vinden? Uitleg met woorden wil in het onderwijs nogal eens mislukken. Dan kunnen we visuele middelen inzetten: we doen de beweging voor, we maken een schetsje of schema.

Wij mensen praten sinds ongeveer 40.000 jaar geleden. Het brein beschikt echter al veel langer over feilloze visuele strategieën: gezichten en mimiek herkennen, routes onthouden, leren door imitatie. “Visueel leren” heeft zeer oude wortels!
Het is daarom zeker geen toeval dat goed onderwijs gekenmerkt is door een afgewogen combi van verbale en visuele informatie. Dit boek bevat 36 visuele schema’s over de werking van hersenen en zenuwstelsel. Dat betreft complexe processen die in tijd en ruimte plaatsvinden. Bij een zuiver verbale uitleg moet informatie noodgedwongen na elkaar gepresenteerd worden. Dat is een belangrijke beperking van verbale informatieoverdracht. Luisteren en lezen werkt niet altijd. Sommige leerlingen/studenten hebben er zelfs een hekel aan!
Een visueel schema heeft als groot voordeel dat alle processen in één blik zichtbaar zijn en maakt daarbij gebruik van het feit dat onze hersenen daar – evolutionair gezien – tamelijk goed in zijn.
Naast ieder schema staat een talige uitleg. Verbale en visuele informatie gaan in dit boek hand in hand.

Voor bestellen klik hier

Meer neuroweetjes