Neuroanatomie en neurofysiologie – CVA, meer dan een parese

Neuroanatomie en neurofysiologie – CVA, meer dan een parese

In het najaar van 2020 zijn er bij het ITON twee geaccrediteerde ééndaagse cursussen die je kennis over de werking van het brein vergroot. Op dinsdag 15 september is er de cursus ‘Neuro- intro’ over toegepaste neuroanatomie en fysiologie waarbij een overzicht wordt gegeven van belangrijke hersenstructuren en hun functies en op donderdag 24 september …

Chronische pijn, een uitdaging voor de therapeut!

Chronische pijn, een uitdaging voor de therapeut!

Wist u dat één op de vijf mensen last heeft van chronische pijn?  Pijn blijkt een gigantisch menselijk en maatschappelijk probleem. Chronische pijn berust vaak niet op weefselschade of een aandoening, maar is dan een probleem op zichzelf. Dat wordt vaak niet begrepen, met het risico dat mensen met chronische pijn weggezet worden als “psychisch …

Motorisch leren- ‘Old way new way’

Motorisch leren- ‘Old way new way’

Soms blijkt het lastig om ingeslepen foutieve bewegingspatronen af te leren ondanks het feit dat er veel moeite wordt besteed om een nieuwe, betere manier van beweging aan te leren. In de oefen- of trainingssituatie lukt dit soms nog wel maar daarbuiten valt men vaak snel weer terug op de oude, bekende manier van bewegen. …

Plasticiteit als tegenkracht bij neurodegeneratieve aandoeningen

Plasticiteit als tegenkracht bij neurodegeneratieve aandoeningen

Zo langzamerhand weten we dat het brein niet statisch is. De plasticiteit van de hersenen is een algemeen geaccepteerd feit en soms opmerkelijk. De linkerhand van de violist krijgt meer hersenschors in de rechter hemisfeer, de blinde ontwikkelt een Fingerspitzengefühl en leert Braille, idiots savant zijn zwakbegaafd maar munten soms uit in bepaalde vaardigheden (bijv. …

Stress en controle

Stress en controle

Stress wil zeggen dat het organisme onder druk staat, moet presteren of overleven. Talrijke fysiologische systemen worden zodanig ingesteld dat prestatie geleverd kan worden. Stress kan dus heel positief zijn, zoals bijv. overleving in oorlogen en bij natuurrampen, bij sportinspanningen, maar ook gewoon in het dagelijks leven en op het werk. Deze stress kan je …

Impliciet leren na CVA?

Impliciet leren na CVA?

Proefschrift Elmar Kal november 2018 Een cerebrovasculair accident (CVA) kan grote gevolgen hebben voor het motorisch en cognitief functioneren van een patiënt. Patiënten kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met zelfstandig staan, lopen, schrijven, het richten van de aandacht of het onthouden van afspraken. Alhoewel patiënten tijdens hun revalidatie meestal vooruitgang boeken in hun functioneren, herstellen veel …

Neuropsychologie

Neuropsychologie

Een boek dat professionals (ook die in opleiding) helpt om hersenaandoeningen beter te begrijpen. Het bespreekt systematisch welke stoornissen en problemen kunnen ontstaan door hersenbeschadiging, ontwikkelingsstoornissen en degeneratieve aandoeningen. De problemen die de patiënt in zijn dagelijks leven ervaart, zijn daarbij steeds de leidraad. Het boek is met name bedoeld voor therapeuten, artsen, psychologen, verpleegkundigen …

Externe focus: dubbel voordeel

Externe focus: dubbel voordeel

 Wanneer men zich hobby- of beroepsmatig bezighoudt met het aanleren van motorische vaardigheden (sport, therapie, muziek, autorijles etc.) is het goed om te weten dat het voor het leerproces uitmaakt waar de aandacht van de lerende op gericht wordt. Door specifieke uitleg, instructie en feedback kan de aandacht enerzijds gericht worden op de bewegingen van …

Muziek en impliciet bewegen

Muziek en impliciet bewegen

Wist U dat – de eerste spiercontractie bij het strijken van een viooltoon plaatsvindt in de kuitspier? – de vingers van de linkerhand van een violist de snaar indrukken 50 msec voordat de streek wordt ingezet? – de vingers van een fluitist of klarinettist de klep bedienen of het gat afsluiten 50 msec voordat de …

Initiatief

Initiatief

Bij mensen met een beschadiging aan de voor/ binnenzijde van de hersenen (ventromediale prefrontale cortex: zie afbeelding) en/ of delen van de basale ganglia (binnenhersenen) door bijvoorbeeld een CVA, tumor of hersentrauma is het mogelijk dat het vermogen om initiatief te nemen verminderd of verloren gaan. Er is minder of geen doelgericht gedrag aanwezig. In …

Muziek en beweging

Muziek en beweging

De invloed van muziek is opmerkelijk. Mensen gaat uit hun dak op popconcerten, verstijfde Parkinson-patiënten maken ineens danspasjes, kinderen beginnen te springen. Muziek bereikt vele uithoeken van het brein. Beeldvormend onderzoek na de jaren 90 heeft dit duidelijk in kaart gebracht. Bij actief muziek maken (zingen, muziekinstrument) ontstaan nieuwe koppelingen tussen sensoriek en motoriek, zgn. …

Pagina 2 van de 2

Nieuwsbrief

Ons brein heeft nog veel geheimen, maar vanuit de neurowetenschap weten wij steeds meer. Wil jij op de hoogte blijven, schrijf je dan in en ontvang onze nieuwsbrief.