Nieuw boek Schema’s Neuroweten-schappen

Nieuw boek Schema’s Neuroweten-schappen

Taal is heel dominant in onze wereld. Praten, praten, praten, in talkshows, in therapiesessies en de kroeg. Ook onderwijs is nauwelijks denkbaar zonder woorden. Toch hebben woorden ook hun beperking. Zijn woorden wel geschikt om uit te leggen hoe je je veters moet strikken, hoe je bij het skiën een bocht moet maken, hoe je …

Nieuwe versie boek Neuro-revalidatie

Nieuwe versie boek Neuro-revalidatie

Het boek ‘Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging’ maakt deel uit van een zesdelige serie ‘Toegepaste neurowetenschappen’. Neurorevalidatie gaat over herstel na hersenbeschadiging en de mogelijkheden dit door therapie of training te beïnvloeden. Ongenuanceerde opvattingen als ‘Eenmaal laesie, altijd gestoord’ en ‘Na zes maanden is geen verder herstel meer te verwachten’, worden ontzenuwd …

Niet gemotiveerd, hoezo?

Niet gemotiveerd, hoezo?

Motivatie is de bereidheid/de wil om een bepaald gedrag/activiteit te ondernemen. Motivatie heeft mede zijn basis in onze hersenen. Dit gedrag kan zowel fysiek als cognitief van aard zijn. Wanneer iemand niet gemotiveerd is om iets te ondernemen, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Er kunnen, al dan niet door hersenbeschadiging, problemen zijn met de …

Ik zie, ik zie wat jij niet (meer) ziet

Ik zie, ik zie wat jij niet (meer) ziet

Na hersenbeschadiging kunnen problemen in de verwerking van visuele informatie een negatieve invloed hebben op het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten. Naast vermindering van het gezichtsveld door hemianopsie (uitval van het contralaterale gezichtsveld) of één of meerdere scotomen (uitval van een kleiner stukje gezichtsveld) kunnen er ook complexere stoornissen zijn in de verwerking van visuele …

De nieuwe editie van het boek Neuropsychologie is uit!!

De nieuwe editie van het boek Neuropsychologie is uit!!

Dit boek helpt hulpverleners en studenten om hersenaandoeningen beter te begrijpen. Het bespreekt systematisch welke stoornissen en problemen kunnen ontstaan door hersenbeschadiging, ontwikkelingsstoornissen en degeneratieve aandoeningen. De problemen die de patiënt in zijn dagelijks leven ervaart, zijn daarbij steeds de leidraad. Het boek is met name bedoeld voor therapeuten, artsen, psychologen, verpleegkundigen en studenten. Het …

Van beweging naar bezigheid

Van beweging naar bezigheid

(fragment uit “Muziek en brein” door Ben van Cranenburgh) We worden steeds ouder. En de vraag is of dat per se met gebreken gepaard moet gaan. Kunnen we gezond en fit ouder worden? Het antwoord is in principe ja. Natuurlijk zijn er uitzonderingen en je kunt pech hebben: ziekte en ongeluk kunnen immers ook zomaar …

Neuroanatomie en neurofysiologie – CVA, meer dan een parese

Neuroanatomie en neurofysiologie – CVA, meer dan een parese

In het najaar van 2020 zijn er bij het ITON twee geaccrediteerde ééndaagse cursussen die je kennis over de werking van het brein vergroot. Op dinsdag 15 september is er de cursus ‘Neuro- intro’ over toegepaste neuroanatomie en fysiologie waarbij een overzicht wordt gegeven van belangrijke hersenstructuren en hun functies en op donderdag 24 september …

Chronische pijn, een uitdaging voor de therapeut!

Chronische pijn, een uitdaging voor de therapeut!

Wist u dat één op de vijf mensen last heeft van chronische pijn?  Pijn blijkt een gigantisch menselijk en maatschappelijk probleem. Chronische pijn berust vaak niet op weefselschade of een aandoening, maar is dan een probleem op zichzelf. Dat wordt vaak niet begrepen, met het risico dat mensen met chronische pijn weggezet worden als “psychisch …

Motorisch leren- ‘Old way new way’

Motorisch leren- ‘Old way new way’

Soms blijkt het lastig om ingeslepen foutieve bewegingspatronen af te leren ondanks het feit dat er veel moeite wordt besteed om een nieuwe, betere manier van beweging aan te leren. In de oefen- of trainingssituatie lukt dit soms nog wel maar daarbuiten valt men vaak snel weer terug op de oude, bekende manier van bewegen. …

Plasticiteit als tegenkracht bij neurodegeneratieve aandoeningen

Plasticiteit als tegenkracht bij neurodegeneratieve aandoeningen

Zo langzamerhand weten we dat het brein niet statisch is. De plasticiteit van de hersenen is een algemeen geaccepteerd feit en soms opmerkelijk. De linkerhand van de violist krijgt meer hersenschors in de rechter hemisfeer, de blinde ontwikkelt een Fingerspitzengefühl en leert Braille, idiots savant zijn zwakbegaafd maar munten soms uit in bepaalde vaardigheden (bijv. …

Stress en controle

Stress en controle

Stress wil zeggen dat het organisme onder druk staat, moet presteren of overleven. Talrijke fysiologische systemen worden zodanig ingesteld dat prestatie geleverd kan worden. Stress kan dus heel positief zijn, zoals bijv. overleving in oorlogen en bij natuurrampen, bij sportinspanningen, maar ook gewoon in het dagelijks leven en op het werk. Deze stress kan je …

Impliciet leren na CVA?

Impliciet leren na CVA?

Proefschrift Elmar Kal november 2018 Een cerebrovasculair accident (CVA) kan grote gevolgen hebben voor het motorisch en cognitief functioneren van een patiënt. Patiënten kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met zelfstandig staan, lopen, schrijven, het richten van de aandacht of het onthouden van afspraken. Alhoewel patiënten tijdens hun revalidatie meestal vooruitgang boeken in hun functioneren, herstellen veel …

Pagina 2 van de 3

Nieuwsbrief

Ons brein heeft nog veel geheimen, maar vanuit de neurowetenschap weten wij steeds meer. Wil jij op de hoogte blijven, schrijf je dan in en ontvang onze nieuwsbrief.