Motorisch leren- ‘Old way new way’

Soms blijkt het lastig om ingeslepen foutieve bewegingspatronen af te leren ondanks het feit dat er veel moeite wordt besteed om een nieuwe, betere manier van beweging aan te leren. In de oefen- of trainingssituatie lukt dit soms nog wel maar daarbuiten valt men vaak snel weer terug op de oude, bekende manier van bewegen. Bij stress of vermoeidheid is de neiging op terugvallen vaak nog groter. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verkeerde schaatsafzet in de bocht, het slepen met een paretisch been na een CVA of een verkeerde techniek bij het bespelen van een muziekinstrument.

Om dit probleem in de praktijk eens anders te benaderen kun je de ‘Old way new way’- strategie toepassen. Bij het gebruik van deze strategie wordt er niet alleen aandacht besteed aan hoe het wel moet (New way) maar ook aan hoe het niet moet (Old way). Hierdoor wordt degene die de vaardigheid moet leren zich meer bewust van zijn of haar verkeerde gewoontes.  De strategie moet toegepast worden volgens drie fases: de voorbereiding, de mediatie en de toepassing in de praktijk.

In de voorbereidingsfase wordt uitleg gegeven over de strategie en worden zowel de nieuwe als de oude manier van bewegen duidelijk gedefinieerd. De betrokkene wordt gevraagd om expliciet aan te geven wat de verschillen zijn tussen de twee manieren. Dit kan in een gesprek maar ook door de twee manieren daadwerkelijk bewust uit te voeren en de verschillen direct te ervaren. Hierbij is het belangrijk dat de begeleider niet gaat invullen. De ervaren verschillen moeten zoveel mogelijk expliciet door de lerende uitgesproken worden.

Tijdens de mediatiefase worden de oude en nieuwe manier van bewegen bewust afwisselend uitgevoerd en wordt weer gevraagd om expliciet over de ervaren verschillen te rapporteren. Dit noemt men ook wel actief contrasteren. Hierdoor leert men de oude, ongewenste manier van bewegen beter op te merken als niet juist zonder begeleiding van derden. Door deze verbeterde herkenning leert men zichzelf in het proces van motorisch leren beter bij te sturen.

In de toepassingsfase gaat men proberen het geleerde toe te passen in het echte leven. Het blijkt vaak dat dit vanwege de andere context en eventuele afleiding in het begin best lastig is. Dan is het belangrijk om het geoefende herhaaldelijk te blijven toepassen in verschillende situaties. Hierna wordt geëvalueerd hoe dit proces verloopt en eventuele knelpunten met de begeleider besproken.

In de praktijk blijkt deze strategie zowel voor begeleider als lerende erg prettig om mee te werken omdat het zo anders is dan gebruikelijk. Vaak wordt er verrassend snel resultaat mee behaald.

Veel plezier ermee!

Meer weten over Motorische leerstrategieën? Zie onze cursus Motorisch leren

Literatuur:
Cranenburgh B van. Van contractie naar actie. Motorisch leren in het dagelijks leven, sport, muziek en revalidatie. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum, 2016.

Lyndon EH. I did it my way! An introduction to ‘Old way/new way’ Australasian J. Special Education. 1989

Baxter P, Lyndon EH, Dole S, et al. Less pain, more gain: rapid skill development using old way new way. J. Vocational Education and Training. 2004

Meer neuroweetjes