Lezingen

Lezingen

Het ITON verzorgt lezingen over verschillende neurowetenschappelijke onderwerpen (zie hieronder). Ook kunnen er lezingen op maat gegeven worden waarbij, in overleg, inhoudelijke accenten verlegd kunnen worden. Voor meer informatie over een lezing kunt u contact opnemen met het ITON. Eventuele accreditatie wordt geregeld door de aanvrager.

TITELS LEZINGEN
Algemeen/neurowetenschappen:
Onze hersenen: bedroevend ingewikkeld (BvC)
Hersenplaatjes: wat leren ons de nieuwe beeldvormende technieken (BvC)
Het kan ook anders! Nieuwe denksporen in de geneeskunde (BvC)
Het plastische brein/Het lerende brein (BvC)
Het “IK” en ons beeld van de wereld. Een bijdrage aan de discussie over bewustzijn (AG)
De dokter kan niets vinden: onverklaarde lichamelijke klachten (JH)
De psychofysiologie van onverklaarde lichamelijke klachten (JH)
Meten is weten: inleiding tot opzetten en uitvoeren effectonderzoek (JH)

Muziek:
Muziek en brein. Muziek een hoofdzaak/De kracht van muziek (BvC)

Sport:
Van contractie naar actie (BvC)
Nieuwe wegen in motorisch leren (BvC, EJ)
Sport en brein/Het brein in actie/Sport een hoofdzaak (BvC, PvdM)
Nieuwe inzichten in de bewegingswetenschappen (PB)
Mentale begeleiding gericht op sportteams (PvdM)
Mentale vaardigheidstraining in de sport (PvdM)
Context: over de invloed van de sportsituatie (PvdM)
Het probleem van de Angstgegner (PvdM)
De fitnesscultuur binnen de fysiotherapie (PvdM)

Pijn:
Pijn en het brein (BvC, AE)
De pijn voorbij (BvC)
De neurale verankering van chronische pijn (BvC)
Baringspijn voorbij? (IV, BvC)
Pijn en plasticiteit (BvC)
Pijn en cognitie (BvC)
De kracht van de verwachting: over placebo- en nocebo-effecten (BvC)

Neurorevalidatie:
Nieuwe inzichten in de neurorevalidatie (BvC)
Neurorevalidatie in de eerste lijn (BvC)
Weer thuis, toch problemen (BvC)
Weer lopen, maar waarheen? (BvC)
Het therapeutisch repertoire in de neurorevalidatie (BvC, EJ)
Het leren van bewegingen: een nieuwe kijk op de rol van sensorische informatie (TM)
De rol van Verbeelding en Observatie als methoden bij het leren van bewegingen (TM)
Motor learning in clinical practice (RN)
Mental practice: een veelbelovende aanwinst voor de neurorevalidatie (PvdM)
Werken met aandacht, een neuropsychologisch model van de werkhouding (AR)

Hersenbeschadiging:
CVA, meer dan een parese (BvC, EJ)
Cognitieve stoornissen door hersenbeschadiging (BvC, EJ)
Veranderingen van seksualiteit na hersenbeschadiging (NF, BvC)
Gedragsverandering na hersenbeschadiging, analyse en aanpak (NF, BvC)
Neglect bij CVA-patienten: herkenning, analyse en aanpak (BvC)
Executieve functiestoornissen bij frontale hersenschade (BvC)
Wat is apraxie? (BvC)
Afasie: de syndromen en het model van Ellis en Young (ERT)
Acceptatie en verwerking van hersenbeschadiging (NF)
Wie ben ik geworden, over mijn herstel na CVA (HL)

Kinderen en ontwikkeling:
Hersenbeschadiging bij kinderen en jongeren (AdK)
Het gezin met een kind met hersenbeschadiging (AdK)
Participatie beïnvloeden bij kinderen met hersenbeschadiging (AdK)
Gamen met hersenbeschadiging? (AdK)
Jongeren met hersenbeschadiging aan het werk? (AdK)
Sport voor kinderen/jongeren met hersenbeschadiging (AdK)
Kinderen met coördinatieproblemen (AdK)
Neuropsychologische profielen bij genetische sydnromen (AR)
Sensorische informatieverwerking, nieuwe inzichten in beeldvorming/diagnose/behandeling(AR)
Houdingscontrole en bewegingen: evolutie en ontwikkeling (AG)
Functionele compensatie na beschadigingen van het zenuwstelsel op jonge leeftijd (AG)
De normale en verstoorde beweginsontwikkeling; wat leren we uit dierexperimenten? (AG)

Sprekers:
Dr. Ben van Cranenburgh (BvC)
Dr. Arno Engers (AE)
Ed Janssen (EJ)
Prof. dr. Peter Beek (PB)
Prof. dr. Theo Mulder (TM)
Drs. Arend de Kloet (AdK)
Drs. Andre Rietman (AR)
Evelijn Raven-Takken, MSc (ERT)
Prof. dr. Albert Gramsbergen (AG)
Drs. Niels Farenhorst (NF)
Prof. dr. R. Nijhuis-van der Sanden (RN)
Drs. Patrick van der Molen (PvdM)
Dr. Jan Houtveen (JH)
Henk Lindeman (HL)