Herstellen na een reanimatie

Bijna de helft van de overlevenden na een reanimatie heeft, naast cardiale problemen, cognitieve en emotionele klachten. De klachten uiten zich in problemen met aandacht, geheugen en executieve functies, echter worden deze vaak niet tijdig herkend. De meeste patiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie echter is het ook belangrijk om cognitieve revalidatie te overwegen aan patiënten die lichte tot matige cognitieve klachten ervaren.

In het proefschrift van dr. Liesbeth Boyce – van der Wal worden ervaringen beschreven binnen revalidatiecentrum Basalt van een aangepast revalidatietraject voor patiënten met cognitieve en emotionele klachten na een succesvolle reanimatie. Naast de hartrevalidatie is er standaard aandacht voor cognitieve en emotionele klachten. Middels een objectieve screening voor cognitieve problemen (MoCA) en vragenlijsten voor subjectieve klachten (CFQ en IQCODE) worden cognitieve klachten in kaart gebracht.

Dit resulteert in hartrevalidatie in kleine groepen waardoor meer persoonlijke begeleiding plaats vindt. Tijdens een intake bij een revalidatiearts voor cognitieve revalidatie wordt een cognitief revalidatietraject besproken. Patiënten en partners krijgen psycho-educatie aangeboden. Maatschappelijk werk besteedt niet alleen aandacht aan de behoeften van de patiënt, maar ook aan de partners, bij wie vaak angst-, depressie- en PTSS-klachten voorkomen. Na afloop van de hartrevalidatie vervolgt ongeveer de helft van de patiënten met cognitieve klachten de revalidatie met een cognitief revalidatietraject. De andere helft heeft inmiddels genoeg informatie ontvangen, geen hulpvraag meer of kan verder met behandeling in de 1e lijn.

Het onderzoek vond aanwijzingen dat patiënten met cognitieve problemen een lagere inspanningscapaciteit hebben. Ernstigere cardiovasculaire problemen kunnen hiervan de oorzaak zijn maar er is meer onderzoek nodig om dit goed te kunnen verklaren. Tijdens de revalidatie moet echter al rekening worden gehouden met deze bevindingen zodat patiënten de juiste fysieke training krijgen.

Binnen het promotieonderzoek heeft Liesbeth een werkboek geschreven ‘Revalidatie na reanimatie’. Dit werkboek beschrijft hoe de zorglogistiek te organiseren voor patiënten na een reanimatie. Daarnaast bevat het werkboek tips voor scholing aan betrokken teams. Het werkboek is te downloaden via Basalt: https://www.basaltrevalidatie.nl/site/assets/files/10065/werkboek_revalidatie_na_reanimatie_-_rrc.pdf

Dr. Liesbeth Boyce – van der Wal is werkzaam als senior adviseur innovatie bij revalidatiecentrum Basalt. Zij heeft haar onderzoek uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Thea Vliet Vlieland en dr. Paulien Goossens.

Haar proefschrift is te lezen via onderstaande link van Leiden Repository:  https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/81087

Meer neuroweetjes