Herhalen zonder te herhalen

Iedereen die zich bezighoudt met sport en training kent het principe van specificiteit: dat wat je oefent, daar word je beter in. Maar we weten ook dat de vooruitgang op een gegeven moment stokt als je steeds dezelfde oefening(en) blijft doen. Als het bewegingsprobleem is opgelost zijn onze hersenen niet langer geïnteresseerd in ‘meer van hetzelfde’ en wordt er niet of nauwelijks nog geleerd.

Om toch steeds vaardiger te kunnen worden zou je specifiek willen oefenen zonder in herhaling te vallen. Herhalen zonder te herhalen zogezegd. Bijvoorbeeld door te oefenen met de niet dominante lichaamszijde, want daarvan blijkt ook de dominante lichaamszijde te profiteren. Of door de sporter te confronteren met onverwachte subtiele verstoringen van de bewegingssituatie.

Bewegingswetenschapper en trainer/coach Annelies Brocken, promovenda aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, beschreef in SPORTgericht twee experimenten die laten zien dat deze principes werken. Zij liet jonge hockeyers (7-11 jaar oud) met een paar jaar spelervaring een aantal basistechnieken (drijven, spelen, aannemen van de bal) trainen met 1) een normale stick en bal of 2) respectievelijk een speciale ‘gespiegelde’ hockeystick (de REV3RSE stick) en een speciale bal (de adaptaball) met een lichte disbalans, die daardoor steeds een beetje van zijn lijn afwijkt.

De beide experimenten duurden acht weken en kenden een zogeheten cross-over design, waarbij er vier weken (1x per week) met de standaard materialen werd getraind en vier weken met de experimentele materialen. In de beide experimenten moesten de deelnemers voorafgaand aan het onderzoek,na vier weken en na acht weken met een standaard stick en bal zo snel mogelijk een dribbelparcours afleggen. Steeds bleek dat de groep die de voorgaande vier weken met de experimentele materialen had geoefend meer vooruit was gegaan dan de groep die met normaal materiaal had getraind.

Conclusie: de toegepaste principes lijken te werken. Sporters vertonen meer progressie na experimentele training met meer variatie.

  1. Brocken A, Kamp J vd & Savelsbergh G (2019). Trainen met een gespiegelde hockeystick. Cross-educatie verbetert de bal-stick vaardigheid. SPORTgericht, 73 (2), 42-44.
  2. Brocken A, Kamp J vd, Wormhoudt R & Savelsbergh G (2019). Trainen met een aangepaste hockeybal verbetert de bal-stick vaardigheid. SPORTgericht, 73 (6), 16-19.

De beide artikelen zijn gratis te lezen op de SPORTgericht-website

Meer neuroweetjes