Externe focus: dubbel voordeel

 Wanneer men zich hobby- of beroepsmatig bezighoudt met het aanleren van motorische vaardigheden (sport, therapie, muziek, autorijles etc.) is het goed om te weten dat het voor het leerproces uitmaakt waar de aandacht van de lerende op gericht wordt. Door specifieke uitleg, instructie en feedback kan de aandacht enerzijds gericht worden op de bewegingen van het lichaam zelf, hoe men het uitvoert (interne focus van aandacht) of juist meer op het effect, het resultaat van de handeling (externe focus van aandacht). 

Uit veel onderzoek blijkt dat een externe focus van aandacht, gericht op het effect van de handeling qua resultaat en leereffect beter werkt ten opzichte van het gebruik van een interne focus van aandacht. Hierbij spelen de aard van de leertaak en de leerfase waarin de lerende zich bevindt wel een rol. Soms blijkt dat instructie gericht op een interne focus zelfs tot slechtere (leer)prestaties leidt ten opzichte van geen instructie. Het natuurlijke leerproces kan blijkbaar verstoord worden door deze interne focus.
Ook blijkt uit EMG- metingen (Elektromyogram, meet de hoeveelheid elektrische activiteit van spieren) dat na het oefenen van vaardigheden met een externe focus de benodigde spieractiviteit minder is dan wanneer de vaardigheid met een interne focus is geoefend. Met een externe focus dus veelal met minder moeite een beter resultaat!

Meer neuroweetjes