Dr. Rachèl Kemps

GZ- en neuropsycholoog

Rachèl Kemps is opgeleid als neuro- en revalidatiepsycholoog en spraak-en taalpatholoog en heeft vervolgens haar registratie als GZ-psycholoog behaald. Ze is gepromoveerd op het gebied van de psycholinguïstiek. Naast onderzoek en onderwijs heeft zij zich toegelegd op de klinische patiëntenzorg. Ze heeft ruime ervaring binnen de specialistische revalidatiegeneeskunde – zowel kinderrevalidatie als volwassenenrevalidatie – en is momenteel werkzaam op de afdeling Neuro-oncologie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Hoewel Rachèl met uiteenlopende diagnosegroepen gewerkt heeft, heeft de groep patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) altijd de rode draad binnen haar werk gevormd. Zij is co-auteur van het boek ‘Hersenletsel: begrijpen en begeleiden’ (Kemps, Fahrenhorst & Vrancken, 2015). In haar klinische werk vindt Rachèl een multidisciplinaire en integrale aanpak van belang, dat wil zeggen een aanpak waarbij de verschillende disciplines elkaar versterken en aandacht hebben voor alle aspecten van het functioneren van de patiënt en diens systeem. Buiten werktijd is Rachèl een zeer gepassioneerd musicus en (reis)fotograaf.