Prof. dr. Albert Gramsbergen

neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON

Albert Gramsbergen studeerde geneeskunde in Groningen en heeft zich in zijn loopbaan intensief beziggehouden met de bestudering van de ontwikkeling van hersenen en gedrag (ontwikkelingsneurologie): o.a. regulatie van gedragstoestanden (slapen en waken), de ontwikkeling van neurologische onderzoeksmethodieken, onderzoek naar risicofactoren tijdens de zwangerschap, het ontstaan van hersenbeschadigingen en de compensatiemechanismen van de hersenen na deze beschadigingen.
In 1988 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (destijds faculteit Bewegingswetenschappen) met als leeropdracht ‘Ontwikkelingsneurologie’. In 1995 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Medische Faculteit in Groningen. Hij schreef (deels met anderen) enkele honderden wetenschappelijk artikelen en met Lex Kalverboer was hij de editor van het ‘Handbook of Brain and Behaviour in Human Development (2001, Kluwer/ Springer)
Albert Gramsbergen speelt in zijn vrije tijd op monumentale kerkorgels, bouwt clavecymbels en restaureert klassieke automobielen.