Dr. Paul de Kort

Neuroloog

Van 1992 tot 2023 was Paul de Kort werkzaam als neuroloog in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, het ziekenhuis waar hij ook is opgeleid. In 1996 promoveerde hij op een proefschrift over het neglectsyndroom bij CVA-patienten. Van 1996 tot 2016 was hij eerst als waarnemend opleider en later als opleider verantwoordelijk voor de opleiding van vele arts-assistenten tot neuroloog. Wetenschappelijk is hij vooral actief geweest op het gebied van stoornissen in cognitie en gedrag bij CVA patiënten, dementie en andere vormen van NAH. Dit heeft geleid tot vele publicaties en betrokkenheid als copromotor bij meerdere promovendi. Ook was hij binnen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie de oprichter van de werkgroep gedragsneurologie. Vaak is hij spreker geweest op symposia en nascholingen. Onderwijs geven doet hij al jaren met veel plezier, zowel aan artsen als aan verpleegkundigen en paramedici.