Marja van Welt

ervaringsdeskundige chronische pijn, fysiotherapeut, haptonoom

Marja van Welt is ervaringsdeskundige in rugpijn en werkt als fysiotherapeut en haptonoom in Eindhoven. Haar innerlijke drijfveer werd al snel de behandeling van “heel de mens” in plaats van gerichtheid op een lichamelijke klacht. Zij verdiept zich graag in hoe wij als mens onder allerlei omstandigheden in balans kunnen zijn in denken, voelen en handelen. Als ervaringsdeskundige zal zij aan de ITON-cursisten vertellen wat zij heeft meegemaakt en hoe hulpverleners met haar pijnklachten omgegaan zijn.