Henriëtte Terlouw

Ergotherapeut

Ik ben ergotherapeut en heb ruim 17 jaar in de klinische en poliklinische neurorevalidatie gewerkt bij Rijndam Revalidatie met diagnoses zoals bijvoorbeeld CVA, encephalitis, neuro-oncologie, MS. Sinds oktober 2021 heb ik de overstap gemaakt naar een eerstelijnspraktijk Ergotherapie Wateringse Veld. Een ergotherapiepraktijk die nog in de kinderschoenen staat. Mijn speciale aandachtsgebied zijn cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Cliënten leren omgaan met de cognitieve veranderingen na hersenletsel zodat zij weer díe activiteiten en rollen kunnen uitvoeren die voor hen van betekenis zijn, dát vind ik de leukste uitdaging van mijn vak. Dat hoop ik ook over te dragen tijdens de cursussen.

Vanuit de eerstelijn werk ik bij &Basalt. &Basalt is een nieuw concept om de eerste en tweede lijn revalidatie voor cliënten met hersenletsel dichter bij elkaar te brengen en beter op elkaar af te stemmen.