Frank Willem Hogervorst

Ervaringsdeskundige/auteur

Frank Willem Hogervorst was organisatieadviseur strategie en personeel toen hij eind 2014 een motorongeluk kreeg en traumatisch hersenletsel opliep.

Over de zoektocht naar herstel en acceptatie in de eerste jaren met NAH, schreef hij samen een aantal deskundigen het pakkende boek ‘Nahgenoeg niets te zien’.

Maar, niet bij die pakken neerzittend geeft hij inmiddels regelmatig lezingen over de gevolgen van zijn hersenletsel én werkt (nogal parttime) als re-integratiecoach voor mensen met hersenletsel. Ook is hij als adviseur verbonden aan het project ‘Casemanagement Hersenletsel’ van het ministerie van VWS.

Frank Willem participeert als ervaringsdeskundige in de opleiding Neurorevalidatie.