Evelijn Raven-Takken

logopedist

Evelijn Raven-Takken is logopedist en master Neurorevalidatie en innovatie. Ze werkt bij Merem Behandelcentra in Hilversum (voorheen Revalidatiecentrum De Trappenberg) met volwassenen met afasie, dysarthrie en slikstoornissen. Daarnaast is zij als hogeschooldocent verbonden aan de logopedieopleiding van Hogeschool Utrecht.

Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan, waaronder casusbeschrijvingen, artikelen over groepstherapie bij afasie, de Token Test en de SAQOL-39NLg, de Stroke Aphasia Quality of Life-scale.

In de afgelopen jaren deed zij onderzoek naar welk minimale niveau van taalbegrip mensen met afasie nodig hebben om de de SAQOL-39NLg betrouwbaar in te kunnen vullen.