Drs. Simon Bakker

Simon Bakker is werkzaam als neuropsycholoog in het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie. Hier behandelt hij jongeren met ernstig traumatisch hersenletsel.

Simon is een echte hersenfanaat. Zijn huis staat vol met hersenmodellen en hersenplaten. Hij heeft een aantal jaren als docent neuroanatomie gewerkt op de snijzaal van het VUmc. Inmiddels zet hij zich naast zijn werk in het revalidatiecentrum in om onderwijs te geven aan verpleegkundigen, behandelaren en artsen op het gebied van neuroanatomie en cognitieve en gedragsmatige veranderingen na hersenletsel.