Drs. Pauline Fellinger

bewegingswetenschapper

  • afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (Arnhem, Zwolle), bewegingswetenschappen RuG (Groningen), supervisor vaktherapie LVSC (Zwolle).
  • loopbaan als psychomotorisch therapeut, bewegingsagoog, motorisch remedial teacher en supervisor/coach binnen de (Geestelijke) Gezondheidszorg
  • loopbaan als docent, trainer en onderzoeker (lectoraat) binnen het HBO,  post HBO, RINO en het ITON
  • loopbaan als tennistrainer, volleybal trainer, judotrainer en coach jeugdsport binnen het domein Welzijn en Sport

expertise op het gebied van:

  • revalidatie (chronische aandoeningen, zoals longaandoeningen en chronische pijn)
  • trauma (PTSS)
  • Autisme Spectrum Stoornissen
  • motorische beïnvloeding via indirect leren, onbewust leren.
  • motorische beïnvloeding via emotie, cognitie en/of sociale domein.
  • groepsdynamica