Drs. Patrick van der Molen

neuro-/GZ-psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut

Patrick van der Molen is GZ-psycholoog, afgestudeerd neuropsycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en VSPN® praktijksportpsycholoog. Als docent en psycholoog is hij werkzaam in de neurorevalidatie en sport. Hierbij werkt hij voornamelijk op het snijvlak van lichamelijke en geestelijk welbevinden, zowel probleemgericht als prestatie bevorderend.