Drs. Jan Wiersma

neuropsychiater

Vanuit het vakgebied (neuro)psychiatrie als belangrijkste invalshoek richt Jan Wiersma zich al vele jaren op het kernthema ‘hersenen & gedrag’. De belangrijkste doelgroepen zijn mensen met hersenletsel, met een verstandelijke beperking of mensen met een verslavingsprobleem. Het gaat daarbij vaak om complexe problematiek, waarbij ook sprake kan zijn van delict-gedrag. In dat kader is Jan docent bij de opleiding ‘Forensische neuropsychologie en neuropsychiatrie’ aan het VUMC. Daarnaast ook bij o.a. het ITON (Instituut voor neurowetenschappen/VUMC) en (gastdocent) bij de AVG-opleiding (EUR). Als behandelend (neuro)psychiater, consulent of meer adviserend is hij werkzaam bij verschillende instellingen voor genoemde doelgroepen. Tevens is Jan lid van de Raad van Advies bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Op met name het gebied van hersenletsel, maar ook als het gaat over stress en het effect daarvan op de hersenen, geeft hij regelmatig lezingen.