Dr. Joke Geytenbeek

Logopedist/Senior onderzoeker logopediewetenschappen

Joke Geytenbeek is (pre)logopedist, logopediewetenschapper en senior onderzoeker. Ze werkt sinds 1992 in het Amsterdam UMC,  afdeling Revalidatiegeneeskunde waar ook het CP Expertise centrum huist (locatie VUmc). Haar specialisatie is de begeleiding en behandeling van kinderen en (jong) volwassene op het gebied van eetproblematiek, ondersteunde communicatie en taalbegripsontwikkeling. Haar voornaamste aandachtsgebied is cerebrale parese (CP). Zij is gepromoveerd op de ontwikkeling van een taaltest op de computer (C-BiLLT) voor kinderen met ernstige motorische beperkingen o.a. als gevolg van CP.
Sinds haar promotie werkt zij ook als senior-onderzoeker waarbij haar werkzaamheden zich richten op de implementatie en internationalisering van de C-BiLLT; vervolgonderzoek gericht op inzicht in welke factoren van invloed zijn op de taalbegripsontwikkeling van kinderen met CP; het gebruik van de C-BiLLT bij en inzicht in de taalontwikkeling bij andere diagnosegroepen. Tevens is zij lid van de wetenschapsraad logopedie in Nederland en regelmatig gastdocent bij de HVA. Haar drive in haar werk is alle kinderen en (jong) volwassene een ‘stem’ te geven op wat voor manier dan ook.  Inzicht in de taalbegripsontwikkeling en het zo vroeg en/of adequaat mogelijk in kaart brengen of er sprake is van een discrepantie tussen het begrijpen en kunnen uiten van taal is daarbij een hele belangrijke factor.