Dr. Arend de Kloet

orthopedagoog

Arend de Kloet is Gz-psycholoog bij Sophia Revalidatie en lector Revalidatie aan De Haagse Hogeschool, gepromoveerd op ‘Participatie van kinderen en jongeren met NAH’.
Zijn lectoraat Revalidatie aan De Haagse Hogeschool richt zich op ‘Participatie en kwaliteit van leven’, met zorginnovatieve projecten en praktijkgericht onderzoek op het gebied van:
– participatie: beter inzicht krijgen in de diversiteit aan, en dynamiek in, participatie beïnvloedende factoren van de doelgroep.
– (aangepast) bewegen en sport en technologie: vergroten van beweegdeelname van mensen met een beperking of chronische ziekte ter stimulering van vitaliteit en positieve gezondheid.
– eRevalidatie: vergroten en inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van eHealth en technologie in de medisch specialistische revalidatie.