Prof. dr. Anne Visser-Meily

Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Dr. Anne Visser-Meily is hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Medisch afdelingshoofd Revalidatiegeneeskunde, Fysiotherapiewetenschap & Sport (RF&S) in het UMC Utrecht. Tevens is zij hoofd van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU), een samenwerkingsverband van het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie (Utrecht).
Haar onderzoek richt zich op de maatschappelijke participatie van patiënten met neurologische aandoeningen (CVA, CP) en neuromusculaire aandoeningen (ALS en SMA) en de gevolgen voor hun mantelzorgers. De onderzoeksvragen zijn direct gerelateerd aan problemen die patiënten in het dagelijks leven ervaren en daarmee relevant voor de klinische praktijk.
Ondanks de continue ontwikkelingen in de gezondheidszorg blijven veel patiënten na een neurologische aandoening achter met restklachten en moeten patiënten en hun naasten leren omgaan met de veranderde omstandigheden. Naast het omgaan met lichamelijke en cognitieve beperkingen en het voorkomen van secundaire gezondheidsproblemen moeten ook strategieën ontwikkeld worden om een productief en zinvol leven te leiden ondanks deze problemen.
Nieuw onderzoek vertaalt zich onder andere in e-health applicaties die worden geïmplementeerd in de multidisciplinaire zorg van revalidatie-instellingen in Nederland. Anne Visser-Meily publiceerde meer dan 275 internationale wetenschappelijke artikelen. Ze was als onderzoeker onder andere betrokken bij de Stroke study FuPro, de ReStoRe4Stroke study, de Care4Brain study en de Power study. Ze is voorzitter van de werkgroep Scholing en Opleiding van Kennisnetwerk CVA en maakt deel uit van verschillende commissies die richtlijnen ontwikkelen voor patiënten met hersenletsel en zorgverleners. Ze is adviseur voor Hersenletsel.nl en columnist voor het Hersenletsel Magazine, was redactielid bij het Ned. Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde en is sectieredacteur bij het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde.