Dr. Albére Köke

fysiotherapeut

Albère Köke is als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper al ruim 30 jaar als behandelaar en onderzoeker werkzaam binnen domein van chronische pijn. Hij werkt in het Kenniscentrum Adelante Revalidatiecentrum en aan de Universiteit Maastricht. Hij is o.a. auteur van het boek “Graded Activity, een gedragsmatige behandelmethode voor paramedici”. Daarnaast geeft hij les op Zuyd Hogeschool over pijn en begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun afstudeerscripties (meestal over pijn). Namens het KNGF zit hij in de Pijn Alliantie Nederland, een multidisciplinaire organisatie van wetenschappelijke beroepsverenigingen, samen met patiëntenorganisaties, die zich ten doel heeft gesteld het wetenschappelijk pijnonderzoek en behandeling in Nederland te bevorderen en te verbeteren.