Dr. Ben van Cranenburgh

neurowetenschapper

Ben van Cranenburgh werd in 1945 geboren in Haarlem. Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk onderzoeker bij het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Promoveerde in 1973 op een neurofysiologisch onderwerp („Neuronal Firing Patterns“). Ook deed hij klinisch onderzoek naar neuropsychologische functiestoornissen bij CVA-patiënten bij het Revalidatie Centrum Amsterdam (tegenwoordig Reade).

In 1987 richtte hij samen met Marc Kobus het Instituut voor toegepaste neurowetenschappen op (stichting ITON, Haarlem). Het ITON biedt een opleiding neurorevalidatie en diverse andere postacademiale scholingen op het gebied van neurowetenschappen, chronische pijn en motorisch leren. Van Cranenburgh houdt zich, wat deze onderwerpen betreft, intensief bezig met het overbruggen van de (te grote) kloof tussen de neurowetenschappen en de praktijk.
Zijn inzichten zijn vastgelegd in diverse publicaties, o.a. de reeks leerboeken ‘Toegepaste Neurowetenschappen’, bestaande uit de titels Neurowetenschappen, Neuropsychologie, Neurorevalidatie en Pijn. Hij schreef tevens boeken voor een breder publiek, o.a. Pijn, waarom? en Muziek en Brein. Deze boeken worden door het ITON uitgegeven.