Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.stichtingiton.nl. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Stichting ITON neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting ITON wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie op de website kan door Stichting ITON worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

De website bevat links naar andere websites. Stichting ITON is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.