Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk

10 oktober 2019
Aanvang: 09:15
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO), één dag
Neuropsychologische functiestoornissen treden vaak op na hersenbeschadiging (CVA, trauma) en kunnen de oorzaak zijn van veel problemen in het dagelijks leven: moeite met aankleden, verdwalen, angst in een vreemde omgeving, onbegrepen gedrag etc. Het goed in kaart brengen van deze stoornissen is daarom van groot belang. Veelal wordt er door een psycholoog een neuropsychologisch onderzoek (NPO) afgenomen waarna de bevindingen met betrokken teamleden worden gedeeld. Op deze cursusdag wordt, mede aan de hand van talrijke praktische voorbeelden, uitleg gegeven over neuropsychologische functiestoornissen in relatie tot het interpreteren van bevindingen en conclusies uit neuropsychologisch onderzoek. Bedoeld voor alle disciplines die werken met mensen met hersenbeschadiging.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 195,-
donderdag 10 oktober 2019
09:15
Ontvangst met koffie en thee
09:30
Achtergronden en visie op het neuropsychologisch onderzoek (NPO): plaats van NPO binnen het klinische beslissingsproces (empirische cyclus). Een overzicht van neuropsychologische stoornissen na hersenbeschadiging. Van anamnese, observatie en screening naar specifiek onderzoek. Het belang van een individuele benadering. Welke discipline doet wat binnen de neurorevalidatie?
11:30
Het neuropsychologisch onderzoek: een overzicht van gangbare neuropsychologische testen en het verschil in testen op functie-, activiteiten- en participatieniveau.
12:30
Lunchpauze
13:15
Het belang van observaties bij testafname. Testresultaten versus functioneren in het dagelijks leven. Educatie aan patiënt en naasten.
14:10
Het oriënterend neuropsychologisch onderzoek (ONO). Korte uitleg en demonstratie.
14:30
Casuïstiek: interpretatie van testresultaten; bevindingen uit neuropsychologisch onderzoek worden gekoppeld aan het dagelijks functioneren van de patiënt/cliënt. Inbreng van casusvoorbeelden door cursisten.
16:15
Einde
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, directeur ITON
Meer informatie
Dr. Jorn Hogeweg
Dr. Jorn Hogeweg
neuropsycholoog, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie