Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO)

29 september 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO), één dag
Neuropsychologische functiestoornissen treden vaak op na hersenbeschadiging (CVA, trauma) en kunnen de oorzaak zijn van veel problemen in het dagelijks leven: moeite met aankleden, verdwalen, angst in een vreemde omgeving, onbegrepen gedrag etc. Het goed in kaart brengen van deze stoornissen is daarom van groot belang. Veelal wordt er door een psycholoog een neuropsychologisch onderzoek (NPO) afgenomen waarna de bevindingen met betrokken teamleden worden gedeeld. Op deze cursusdag wordt, mede aan de hand van talrijke praktische voorbeelden, uitleg gegeven over neuropsychologische functiestoornissen in relatie tot het interpreteren van bevindingen en conclusies uit neuropsychologisch onderzoek. Bedoeld voor alle disciplines die werken met mensen met hersenbeschadiging.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 195,-
dinsdag 29 september 2020
09:30
Inleiding en toetsing van zelfstudie
10:30
Achtergronden en visie op het neuropsychologisch onderzoek: een overzicht van neuropsychologische stoornissen na hersenbeschadiging, de rol van het neuropsychologisch onderzoek binnen de diagnostiek en aanpak van de problemen van de patiënt. Van observatie en screening naar specifiek onderzoek en het belang het individu. ‘Welke discipline doet wat binnen de neurorevalidatie?’
11:15
Het neuropsychologisch onderzoek: een overzicht van gangbare neuropsychologische testen en het onderscheid op functie-, activiteiten- en participatieniveau (o.a. over ecologische validiteit). Het belang van observaties bij testafname. Test versus dagelijks leven. De rol van psycho- educatie aan patiënt en naasten.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Het neuropsychologisch onderzoek (vervolg) Het oriënterend neuropsychologisch onderzoek
14:10
Casuïstiek: bevindingen uit het neuropsychologisch onderzoek worden gekoppeld aan het dagelijks functioneren van de patiënt/ cliënt. Inbreng van casusvoorbeelden door cursisten.
15:30
Toets met nabespreking
16:15
Evalutie, certificaatuitreiking
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2019
ABAN
Medisch Specialisten
6
FGzPt
Pscycholoog
9
V&V
Verpleegkundige
6
Verpleegkundig specialist
6
ADAP
Logopedist
19,5
Ergotherapeut
19,5
Oefentherapeut Cesar/M'dieck
19,5
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
10
Dr. Jorn Hogeweg
Dr. Jorn Hogeweg
neuropsycholoog, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie