Van Neuron tot het Brein, Bewegen en Bewustzijn – Zwolle 2024

20 september 2024
Aanvang: 09:30
Locatie: Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle

De hersenen en hersenfuncties staan sterk in de belangstelling. Hersenbloedingen kunnen leiden tot problemen met spreken of met het bewegen. Bewegen en muziek zou goed zou zijn voor de hersenen wordt gezegd. Psychische stoornissen kunnen leiden tot verward gedrag. Negatieve omstandigheden in onze jeugd zoals oorlogsomstandigheden of een ellendige opvoeding blijken de hersenen aan te tasten. Sommige van deze aspecten komen aan de orde in andere ITON-cursussen. De cursus NBBB geeft een up-to-date basis voor deze cursussen en ook de basis voor een kritisch oordeel over wat op bv televisie gezegd wordt over de hersenen.

De cursus geeft een overzicht van de recentste kennis over de structuur en het functioneren van het centraal zenuwstelsel. De globale opbouw van de hersenen wordt besproken en geïllustreerd aan de hand van een practicum met hersenmodellen. Het functioneren van neuronen en hun onderlinge communicatie in circuits (door signalling o.a. via neurotransmitters) en de rol van gliacellen komen aan de orde. Het bewegen: de fysiologie en de anatomie van spieren en de aansturing van spieren wordt besproken en de daarbij betrokken motorische systemen in de hersenschors, de basale ganglia, het cerebellum, in de hersenstam en het ruggenmerg. Belangrijk element daarbij is hoe bewegingen en bewegingspatronen ontstaan mede in samenhang met de houdingsregulatie.

De zintuigsystemen (zien, horen, ruiken, voelen) en de verwerking in het CZS worden behandeld. Het probleem komt aan de orde hoe waarnemingen ontstaan door informatie van verschillende zintuigen alsook interne representaties van de buitenwereld (mental images). Intrigerend daarbij is de betekenis daarvan voor ons bewustzijn. Het autonome zenuwstelsel en de stress-response worden behandeld alsook de neurobiologie van sociaal gedrag (het limbische systeem in samenhang met de prefrontale schors); motivatie en verslavingen.

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die hun kennis over de hersenen willen verrijken met de nieuwste inzichten.

Contacturen: 6
Thuisstudie-uren: 2
Totale studiebelasting: 8 uur
Accreditatie: deze cursusdag is niet geaccrediteerd
Addiotionele kosten: niet van toepassing

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 275,-
vrijdag 20 september 2024
09:30
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie