Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling-2021

Duur: 5 dagen 13, 20, 27 januari 2021 3, 10 februari 2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling (PIJN)
De inzichten over chronische pijn zijn de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. Het is belangrijk deze denkrevolutie niet te missen! We weten nu dat ons neurale pijnsysteem niet statisch maar plastisch is. Talrijke factoren hebben een invloed op de gevoeligheid van het pijnsysteem: stress, emoties, cognities, context, leerprocessen en nog veel meer. Deze inzichten geven een andere kijk op chronische pijn. Patiënten die vroeger als “psychisch labiel” werden gestigmatiseerd kunnen nu serieuzer benaderd worden. Deze cursus biedt mogelijkheden voor een goede pijnanalyse waardoor ook de aanpak up to date en adequaat kan zijn. Naast presentaties door de docenten, vertellen ook enkele pijnpatiënten hun verhaal. Iedere cursist brengt ook een eigen casus in waarover kritisch gediscussieerd wordt. Na deze cursus bent U zeker in staat in de praktijk een constructieve bijdrage te leveren aan de analyse en aanpak van chronische pijn.
De cursus pijn bestaat uit vijf dagen en richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met pijn.

Doel van de cursus
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met (chronische) pijn ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– Geschiedenis, leren van pijn, zin en onzin, pijnzin en pijnbestrijding
– Uitingen van psychosomatiek, emotie, cognitie en leren
– Fysiologische en psychologische verklaringsmodellen voor acute en chronische pijn
– Rol van neuroplasticiteit en modulatie bij pijn
– Consequenties voor de praktijk: in kaart brengen van pijn en evaluatie
– Bespreking van de huidige opvattingen over enkele pijnsyndromen: lage rugpijn, pijn na een trauma, complex regionaal pijnsyndroom (“CRPS”), post-CVA-pijn, fantoompijn
– Interventies bij pijn

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.250,-
woensdag 13 januari 2021
09:30
Inleiding en overzicht cursus. Indeling in groepjes van drie i.v.m. casusbespreking
09:45
Entreetoets
10:00
Het denken over pijn (P1-P6). Definitie van pijn en pijnzin. Pijn en weefselschade. Oorzaak, doel en gevolgen van pijn. Vormen van pijn. Pijn en zenuwstelsel.
12:30
Lunch
13:15
Neurowetenschappelijke aspecten van pijn (P7-11). Van input naar output: nociceptie, pijnmodulerende systemen, pijn en plasticiteit, neuraal pijnensemble, sensitisatiemodel.
16:15
Einde
woensdag 20 januari 2021
09:30
Toets 1
09:45
Pijnsyndromen (P16, 18-20). Verklaringsmodellen voor chronische pijn. Genetica. Kenmerken van neurogene en neuropathische pijn. Enkele pijnsyndromen nader beschouwd, o.a. CRPS, fibromyalgie, post-CVA-pijn, fantoompijn.
12:30
Lunch
13:15
Pijneducatie Overzicht. Filosofie achter pijnbestrijding. Therapeutische situatie. Placebo en nocebo. Normaliseren van het pijnsysteem (P22).
16:15
Einde
maandag 27 januari 2020
09:30
Toets 2
09:45
Pijn en psyche (P12-15). Bio-psycho-sociaal model Invloeden van cultuur, overtuigingen, emoties en gedrag op pijn en vice versa. Consequenties van pijn voor het dagelijks leven. De impact van (het ontbreken van) een diagnose/verklaring voor pijn. Veerkracht en herstel.
12:30
Lunch
13:15
In kaart brengen van pijn (P21). Pijn is multidimensioneel. Pijnanamnese (video).
16:15
Einde
woensdag 3 februari 2021
09:30
Toets 3
09:45
Gedragsverandering bij pijn, hoe pak je dat aan? Stages of Change, Graded activity. Exposure, Experientiële vermijding ACT (P15, 23).
12:30
Lunch
13:15
Gegevens uit lichamelijk onderzoek, vragenlijsten en beeldvorming. Belang en inhoud van sensibiliteitsonderzoek, QST, interpreteren van vragenlijsten, klinisch redeneren, komen tot het formuleren van een kernprobleem en behandelrationale.
16:15
Einde
woensdag 10 februari 2021
09:30
Toets 4
09:45
Discussiepracticum naar aanleiding van de ingeleverde casus. Plenaire nabespreking
12:30
Lunch
13:15
Pijneducatie rollenspelen met acteur.
16:15
Evaluatie, uitreiking van certificaat en drankje ter afsluiting.
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
ABAN
Medisch specialisten
in aanvraag
ADAP
Ergotherapeut
57,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
57,5
FGzPt
GZ-psycholoog
in aanvraag
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
in aanvraag
Verpleegkundig specialist
in aanvraag
KNGF
fysiotherapeut (alg/man/psych)
in aanvraag
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
Bart van Buchem
Bart van Buchem
fysiotherapeut
Meer informatie
Drs. René Oosterwijk
Drs. René Oosterwijk
revalidatiearts
Meer informatie
Dr. Arno Engers
psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut, docent ITON
Meer informatie