Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling

Duur: 5 dagen 1, 8, 14, 21, 28 september 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling (PIJN), vijf dagen
De inzichten over chronische pijn zijn de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. Het is belangrijk deze denkrevolutie niet te missen! We weten nu dat ons neurale pijnsysteem niet statisch maar plastisch is. Talrijke factoren hebben een invloed op de gevoeligheid van het pijnsysteem: stress, emoties, cognities, context, leerprocessen en nog veel meer. Deze inzichten geven een andere kijk op chronische pijn. Patiënten die vroeger als “psychisch labiel” werden gestigmatiseerd kunnen nu serieuzer benaderd worden. Deze cursus biedt mogelijkheden voor een goede pijnanalyse waardoor ook de aanpak up to date en adequaat kan zijn. Naast presentaties door de docenten, vertellen ook enkele pijnpatiënten hun verhaal. Iedere cursist brengt ook een eigen casus in waarover kritisch gediscussieerd wordt. Na deze cursus bent U zeker in staat in de praktijk een constructieve bijdrage te leveren aan de analyse en aanpak van chronische pijn.
De cursus pijn bestaat uit vijf dagen en richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met pijn.

Doel van de cursus
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met (chronische) pijn ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– Geschiedenis, leren van pijn, zin en onzin, pijnzin en pijnbestrijding
– Uitingen van psychosomatiek, emotie, cognitie en leren
– Fysiologische en psychologische verklaringsmodellen voor acute en chronische pijn
– Rol van neuroplasticiteit en modulatie bij pijn
– Consequenties voor de praktijk: in kaart brengen van pijn en evaluatie
– Bespreking van de huidige opvattingen over enkele pijnsyndromen: lage rugpijn, pijn na een trauma, complex regionaal pijnsyndroom (“CRPS”), post-CVA-pijn, fantoompijn
– Interventies bij pijn

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.125,-
dinsdag 1 september 2020
09:30
Inleiding en overzicht cursus. Indeling deelnemers in groepjes van drie in verband met casusbespreking. Entreetoets
09:45
Het denken over pijn. Definitie van pijn en pijnzin. Pijn en weefselschade. Oorzaak, doel en gevolgen van pijn. Basisvormen van pijn. Pijn en zenuwstelsel.
12:30
Lunch
13:15
Neurowetenschappelijke aspecten van pijn. Van input naar output: nociceptie, pijnmodluerende systemen, pijn en plasticiteit, neuraal pijnensemble, sensitisatiemodel.
16:15
Einde
dinsdag 8 september 2020
09:30
Pijn en psychologie 1. Psyche-pijnmodel. Psychogene pijn? Psychosomatische wegen naar pijn. Vormen van stress. Pijn multifactorieel. Pijn en cognitie. Operante pijn en reinforcement.
12:30
Lunch
13:15
Pijn en psychologie 2. Consequenties van pijn voor het dagelijks leven. De impact van (het ontbreken van) een diagnose/verklaring voor pijn. Cognities over pijn (van patiënt naar hulpverlener). Veerkracht en herstel.
16:15
Einde
maandag 14 september 2020
Toets 2
09:45
Pijnsyndromen. Verklaringsmodellen voor chronische pijn. Genetica. Kenmerken van neurogene en neuropathische pijn. Enkele pijnsyndromen nader beschouwd, o.a. CRPS, fibromyalgie, post-CVA-pijn, fantoompijn.
12:30
Lunch
13:15
In kaart brengen van pijn. Pijnevaluatie, waarom? Pijn is multidemensioneel. Pijnvragenlijsten. Sensibiliteitsonderzoek. Kunst van diagnostiek en therapie passend bij de persoon. Het verhaal van een pijnpatiënt.
16:15
Einde
maandag 21 september 2020
09:30
Toets 3
09:45
Discussiepracticum naar aanleiding van de ingebrachte casus.
12:00
Plenaire nabespreking casuïstiek
12:30
Lunch
13:15
Pijneducatie. Overzicht. Filosofie achter pijnbestrijding. Therapeutische situatie. Placebo en nocebo. Normaliseren van het pijnsysteem.
16:15
Einde
maandag 28 september 2020
09:30
Toets 4
09:45
Meer bewegen met pijn, hoe pak je dat aan? Methoden van (cognitieve) gedragsmodificaties. Graded activity. Exposure in vivo. ACT.
12:30
Lunch
13:15
Pijneducatie. Rollenspellen met acteur.
16:15
Evaluatie, uitreiking van certificaat en drankje ter afsluiting.
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
ABAN
Medisch specialisten
in aanvraag
ADAP
Logopedist
in aanvraag
Ergotherapeut
in aanvraag
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
in aanvraag
FGzPt
GZ-psycholoog
in aanvraag
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
in aanvraag
Verpleegkundig specialist
in aanvraag
KNGF
fysiotherapeut (alg/man/psych)
in aanvraag
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
Bart van Buchem
Bart van Buchem
fysiotherapeut
Meer informatie
Drs. René Oosterwijk
Drs. René Oosterwijk
revalidatiearts
Meer informatie
Dr. Arno Engers
psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut, docent ITON
Meer informatie
'Erg interessant om de theorie achter chronische pijn te horen en te kunnen toepassen in de praktijk.' (Cijfer 8)
Eline Lucas | ergotherapeut in de revalidatie
'Deze pijncursus is een goede basis voor iedere therapeut die pijn wil begrijpen. Heldere uitleg over het pijnsysteem, het werken vanuit een multidisciplinair team en handvatten voor de praktijk komen ruimschoots aan bod. Bevlogen docenten helpen je om cliënten vitaler te maken.' (Cijfer: 8)
Floor de Vos | fysiotherapeut in de revalidatie
'Erg veel geleerd. Goede docenten. Inhoudelijk goed opgebouwd. Goede sfeer en verzorging.' (Cijfer: 9)
anoniem
'Deze cursus is de moeite waard om te volgen als je werkt met cliënten met pijn! Leerzaam, bevestigend en verhelderend. De cursus helpt om bij cliënten beter door te vragen en te begrijpen om hen zo te ondersteunen en verder te laten denken – hoe de pijn te plaatsen en er mee om te gaan. Divers: theorie, praktijk, diagnoses, wetenschappelijk onderzoek en casuïstiek.' (Cijfer: 9)
Josien Verhoeven-Drijfhout | ergotherapeut in de revalidatie