Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling

Duur: 5 dagen 16, 17, 28 mei 2019 4, 11 juni 2019
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling (PIJN), vijf dagen
De inzichten over chronische pijn zijn de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. Het is belangrijk deze denkrevolutie niet te missen! We weten nu dat ons neurale pijnsysteem niet statisch maar plastisch is. Talrijke factoren hebben een invloed op de gevoeligheid van het pijnsysteem: stress, emoties, cognities, context, leerprocessen en nog veel meer. Deze inzichten geven een andere kijk op chronische pijn. Patiënten die vroeger als “psychisch labiel” werden gestigmatiseerd kunnen nu serieuzer benaderd worden. Deze cursus biedt mogelijkheden voor een goede pijnanalyse waardoor ook de aanpak up to date en adequaat kan zijn. Naast presentaties door de docenten, vertellen ook enkele pijnpatiënten hun verhaal. Iedere cursist brengt ook een eigen casus in waarover kritisch gediscussieerd wordt. Na deze cursus bent U zeker in staat in de praktijk een constructieve bijdrage te leveren aan de analyse en aanpak van chronische pijn.
De cursus pijn bestaat uit vijf dagen en richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met pijn.

Doel van de cursus
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met (chronische) pijn ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– Geschiedenis, leren van pijn, zin en onzin, pijnzin en pijnbestrijding
– Uitingen van psychosomatiek, emotie, cognitie en leren
– Fysiologische en psychologische verklaringsmodellen voor acute en chronische pijn
– Rol van neuroplasticiteit en modulatie bij pijn
– Consequenties voor de praktijk: in kaart brengen van pijn en evaluatie
– Bespreking van de huidige opvattingen over enkele pijnsyndromen: lage rugpijn, pijn na een trauma, complex regionaal pijnsyndroom (“CRPS”), post-CVA-pijn, fantoompijn
– Interventies bij pijn

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.125,-
donderdag 16 mei 2019
09:30
Inleiding en overzicht cursus. Indeling deelnemers in groepjes van drie in verband met casusbespreking op dag 5.
09:45
Opvattingen en visies over pijn (P 1 t/m 4, 6). Pijn en het zenuwstelsel, modellen van het pijnzinsysteem. Pijnbanen. Pijn zichtbaar in het brein? (P 5, 7 t/m 9).
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Pijnmodulerende systemen (P 10). Neuroplasticiteit als verklaring voor chronische pijn (P 11). Implicaties voor de praktijk van pijnanalyse en interventie.
16:15
Einde
vrijdag 17 mei 2019
09:30
Pijn, het signaal verstaan: pijn signaal of kwaal? Pijn en emoties: gevoel vs gedrag; omgaan met emoties. De rol van de omgeving.
11:15
Pijn en stress: pijn geeft stress, omgaan met stress. Arbeid/zinvolle bezigheden als therapeuticum. De praktijk van het gesprek.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Psychologie en pijn: een overzicht. Analysemodel “Pijn en psyche” (P 12); Cognitie en pijn (P 14). Placebo en nocebo (P 22.12)
15:15
Psychofysiologie: de emotionele as van ons zenuwstelsel. Summatie van somatische, psychologische en sociale factoren (P 13)
16:15
Einde
dinsdag 28 mei 2019
09:30
Het in kaart brengen van pijn. Chronische rugpijn. Pijninstrumenten. De sociale impact. De empirische cyclus. (P 8, 21, 22, 25). De rol van slaap.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Het verhaal van een pijnpatiënt. De sociale impact. Het opstellen van een behandelplan.
16:15
Einde
dinsdag 4 juni 2019
09:30
Neurogene pijnsyndromen o.a. CRPS, post-CVA-pijn, dwarslaesie, MS, fantoompijn, neuropathieën; neurogene en nociceptieve pijn; sensitisatie
11:15
Het fenomeen projectie; post-whiplash pijn en fibromyalgie vanuit neurogeen perspectief; genetische aspecten van neurogene pijn (P 18, 19, 20).
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Pijn vanuit cognitief en gedragsmatig perspectief: theorie achter klassieke en operante conditionering; cognitie en emotie (P 14,15).
15:15
Behandelingen: graded activity en exposure; gedragsverandering; shaping, sociale approximatie, angsthierarchieën; reconceptualisatie ; 3e generatie gedragstherapie: o.a. ACT (P 23)
16:15
Einde
dinsdag 11 juni 2019
09:30
De “Haarlemmer olie” van de pijnbehandelingen
11:15
Discussiepracticum naar aanleiding van ingeleverde casus
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Pijnbestrijding. Uitgangspunten. Overzicht pijnbestrijdingsmethoden (P 22, 23). Niet-farmacologische vormen van pijnbestrijding, o.a. neuromodulatie. Belang van behoud van controle door de patiënt zelf (P 24)
15:15
Pijn-educatie: uitleg is belangrijk, maar hoe en wat? (boekje “Pijn, waarom?”) Stappenplan voor de analyse van een pijnprobleem (P 25). Synthese.
16:15
Evaluatie, uitreiking van certificaat en drankje ter afsluiting.
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2018
ABAN
Medisch specialisten
28
ADAP
Logopedist
57,5
Ergotherapeut
57,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
57,5
FGzPt
GZ-psycholoog
19
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
30
Verpleegkundig specialist
30
KNGF
fysiotherapeut (alg/man/psych)
42
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
Bart van Buchem
Bart van Buchem
fysiotherapeut
Meer informatie
Drs. René Oosterwijk
Drs. René Oosterwijk
revalidatiearts
Meer informatie
Dr. Arno Engers
psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut, docent ITON
Meer informatie
'Erg veel geleerd. Goede docenten. Inhoudelijk goed opgebouwd. Goede sfeer en verzorging.' (Cijfer: 9)
anoniem
'Erg interessant om de theorie achter chronische pijn te horen en te kunnen toepassen in de praktijk.' (Cijfer 8)
Eline Lucas | ergotherapeut in de revalidatie
'Deze pijncursus is een goede basis voor iedere therapeut die pijn wil begrijpen. Heldere uitleg over het pijnsysteem, het werken vanuit een multidisciplinair team en handvatten voor de praktijk komen ruimschoots aan bod. Bevlogen docenten helpen je om cliënten vitaler te maken.' (Cijfer: 8)
Floor de Vos | fysiotherapeut in de revalidatie
'Deze cursus is de moeite waard om te volgen als je werkt met cliënten met pijn! Leerzaam, bevestigend en verhelderend. De cursus helpt om bij cliënten beter door te vragen en te begrijpen om hen zo te ondersteunen en verder te laten denken – hoe de pijn te plaatsen en er mee om te gaan. Divers: theorie, praktijk, diagnoses, wetenschappelijk onderzoek en casuïstiek.' (Cijfer: 9)
Josien Verhoeven-Drijfhout | ergotherapeut in de revalidatie