Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling

Duur: 5 dagen 16, 17, 28 mei 2019 4, 11 juni 2019
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling (PIJN), vijf dagen
Zin en onzin van pijn, pijnzin en pijnbestrijding. Fysiologische en psychologische verklaringsmodellen voor chronische pijn. Rol van neuroplasticiteit bij pijn. Cognitie en pijn. Consequenties voor de praktijk: evaluatie en therapie. Bespreking van de huidige opvattingen over enkele pijnsyndromen: lage rugpijn, complex regionaal pijnsyndroom (“CRPS”), post-CVA-pijn, fantoompijn. De cursus biedt concepten en uitgangspunten die als basis kunnen dienen voor een adequaat functionerend pijnteam.

Inschrijfgeld: € 30,00,- | Kosten: € 1.125,-
donderdag 16 mei 2019
09:30
Inleiding en overzicht cursus. Indeling deelnemers in groepjes van drie in verband met casusbespreking op dag 5.
09:45
Opvattingen en visies over pijn (P 1 t/m 4, 6). Pijn en het zenuwstelsel, modellen van het pijnzinsysteem. Pijnbanen. Pijn zichtbaar in het brein? (P 5, 7 t/m 9).
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Pijnmodulerende systemen (P 10). Neuroplasticiteit als verklaring voor chronische pijn (P 11). Implicaties voor de praktijk van pijnanalyse en interventie.
16:15
Einde
vrijdag 17 mei 2019
09:30
Pijn, het signaal verstaan: pijn signaal of kwaal? Pijn en emoties: gevoel vs gedrag; omgaan met emoties. De rol van de omgeving.
11:15
Pijn en stress: pijn geeft stress, omgaan met stress. Arbeid/zinvolle bezigheden als therapeuticum. De praktijk van het gesprek.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Psychologie en pijn: een overzicht. Analysemodel “Pijn en psyche” (P 12); Cognitie en pijn (P 14). Placebo en nocebo (P 22.12)
15:15
Psychofysiologie: de emotionele as van ons zenuwstelsel. Summatie van somatische, psychologische en sociale factoren (P 13)
16:15
Einde
dinsdag 28 mei 2019
09:30
Het in kaart brengen van pijn. Chronische rugpijn. Pijninstrumenten. De sociale impact. De empirische cyclus. (P 8, 21, 22, 25). De rol van slaap.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Het verhaal van een pijnpatiënt. De sociale impact. Het opstellen van een behandelplan.
16:15
Einde
dinsdag 4 juni 2019
09:30
Neurogene pijnsyndromen o.a. CRPS, post-CVA-pijn, dwarslaesie, MS, fantoompijn, neuropathieën; neurogene en nociceptieve pijn; sensitisatie
11:15
Het fenomeen projectie; post-whiplash pijn en fibromyalgie vanuit neurogeen perspectief; genetische aspecten van neurogene pijn (P 18, 19, 20).
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Pijn vanuit cognitief en gedragsmatig perspectief: theorie achter klassieke en operante conditionering; cognitie en emotie (P 14,15).
15:15
Behandelingen: graded activity en exposure; gedragsverandering; shaping, sociale approximatie, angsthierarchieën; reconceptualisatie ; 3e generatie gedragstherapie: o.a. ACT (P 23)
16:15
Einde
dinsdag 11 juni 2019
09:30
De “Haarlemmer olie” van de pijnbehandelingen
11:15
Discussiepracticum naar aanleiding van ingeleverde casus
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Pijnbestrijding. Uitgangspunten. Overzicht pijnbestrijdingsmethoden (P 22, 23). Niet-farmacologische vormen van pijnbestrijding, o.a. neuromodulatie. Belang van behoud van controle door de patiënt zelf (P 24)
15:15
Pijn-educatie: uitleg is belangrijk, maar hoe en wat? (boekje “Pijn, waarom?”) Stappenplan voor de analyse van een pijnprobleem (P 25). Synthese.
16:15
Evaluatie, uitreiking van certificaat en drankje ter afsluiting.
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2018
ABAN
Medisch specialisten
28
ADAP
Logopedist
60
Ergotherapeut
60
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
60
FGzPt
GZ-psycholoog
19
NIP
A&G
klinische kennis: 24
A&G
klinische vaardigheden: 6
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
30
Verpleegkundig specialist
30
KNGF
fysiotherapeut (alg/man/psych)
42
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, directeur ITON
Meer informatie
Dr. Jorn Hogeweg
Dr. Jorn Hogeweg
neuropsycholoog, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Bart van Buchem
Bart van Buchem
fysiotherapeut
Meer informatie
Dr. Albére Köke
Dr. Albére Köke
fysiotherapeut
Meer informatie
Anna Raymann
Anna Raymann
ervaringsdeskundige chronische pijn, fysiotherapeut
Meer informatie
Dr. Frits Winter
Dr. Frits Winter
psycholoog
Meer informatie
Drs. René Oosterwijk
Drs. René Oosterwijk
revalidatiearts
Meer informatie
Marja van Welt
Marja van Welt
ervaringsdeskundige chronische pijn, fysiotherapeut, haptonoom
Meer informatie
Dr. Han Samwel
Dr. Han Samwel
klinisch psycholoog, psychotherapeut, opleider
Meer informatie
Erg veel geleerd. “Goede docenten. Inhoudelijk goed opgebouwd. Goede sfeer en verzorging”. (Cijfer: 9)
anoniem
“Deze cursus is de moeite waard om te volgen als je werkt met cliënten met pijn! Leerzaam, bevestigend en verhelderend. De cursus helpt om bij cliënten beter door te vragen en te begrijpen om hen zo te ondersteunen en verder te laten denken – hoe de pijn te plaatsen en er mee om te gaan. Divers: theorie, praktijk, diagnoses, wetenschappelijk onderzoek en casuïstiek”. (Cijfer: 9)
Josien Verhoeven-Drijfhout | ergotherapeut in de revalidatie
“Erg interessant om de theorie achter chronische pijn te horen en te kunnen toepassen in de praktijk”. (Cijfer 8)
Eline Lucas | ergotherapeut in de revalidatie
“Deze pijncursus is een goede basis voor iedere therapeut die pijn wil begrijpen. Heldere uitleg over het pijnsysteem, het werken vanuit een multidisciplinair team en handvatten voor de praktijk komen ruimschoots aan bod. Bevlogen docenten helpen je om cliënten vitaler te maken”. (Cijfer: 8)
Floor de Vos | fysiotherapeut in de revalidatie