Neurorevalidatie deel 1: Diagnostiek-2024

Duur: 8 dagen 23, 24 januari 2024 7, 8, 28, 29 februari 2024 13, 14 maart 2024
Aanvang: 09:30
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1) (voorjaar), en deel 2: Neuro-interventie (NR2) (najaar). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Deze opleiding is o.a. geschikt voor fysiotherapeuten, physician assistant, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, psychologen.

NR1: Neurorevalidatie deel 1: Diagnostiek
Deel 1 van de opleiding Neurorevalidatie richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging.

Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– belangrijke klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
– toegepaste neuroanatomie en fysiologie (ligging en functie van belangrijke structuren)
– de uiting, diagnostiek en de gevolgen voor het dagelijks leven van neurologische en neuropsychologische stoornissen zoals hemianopsie, verminderde sensibiliteit, aandachtsproblemen, neglect, apraxie, verminderd ziekte- inzicht etc.
– de variëteit aan mogelijke gedragsveranderingen na hersenbeschadiging

Na deze cursus kunt u:
– Uitingen van neurologische en neuropsychologische stoornissen in de praktijk herkennen
– Aan de hand van aangereikte modellen systematische analyseren waardoor het probleem van de patiënt veroorzaakt wordt (probleemanalyse) en een verklaringshypothese opstellen
– Aan de hand van aangereikte modellen veranderd gedrag analyseren en verklaren.

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video-observaties, practica, besprekingen van eigen casuïstiek (opdracht) en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Additionele kosten: studiemateriaal ong. € 30,-

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2.280,-
dinsdag 23 januari 2024
09:30
Inleiding en overzicht van de cursus. Klinisch redeneren aan de hand van een analysemodel om gestructureerd na te kunnen denken over probleemsituaties uit eigen praktijk. Neuroanatomie: over structuren, functies, en de bloedvoorziening van de hersenen. Oorzaken van hersenbeschadiging met beeldvormende technieken. Het neurologisch onderzoek met ervaringen uit de praktijk.
16:15
Einde
woensdag 24 januari 2024
09:30
Veranderingen in motorische functies met fysiotherapeutische diagnostiek. Veranderingen in sensibiliteit en verwerking van visuele informatie. Practicum neuroanatomie met hersenmodellen. Klinisch redeneren a.d.h.v. eigen casuïstiek en video.
16:15
Einde
woensdag 7 februari 2024
09:30
Veranderingen in herkennen, handelen en geheugen: over agnosie, apraxie en amnesie. Hoe herken je dwanghuilen en dwanglachen? Over delier, hallucinaties en dementie. Klinisch redeneren a.d.h.v. eigen casuïstiek en video.
16:15
Einde
donderdag 8 februari 2024
09:30
Neuropsychologische diagnostiek: over neuropsychologische testen: wat kunnen we allemaal in kaart brengen? Het belang van ecologische validiteit en de plek van het NPO binnen het geheel aan diagnostische mogelijkheden. Hoe kunnen we hierbij interdisciplinair samenwerken? Veranderd gedrag na hersenbeschadiging: van ontremd gedrag tot apathie. Hoe kunnen we veranderd gedrag beter begrijpen? Klinisch redeneren aan de hand van een analysemodel gedrag.
16:15
Einde
woensdag 28 februari 2024
09:30
Uitleg over de samenhang van cognitieve functies als aandacht, geheugen en de executieve functies aan de hand van de cognitieve hiërarchie en de relatie met veranderingen in verschillende niveaus van ziekte-inzicht. Welke mogelijkheden heeft de ergotherapeut om cognitief functioneren te objectiveren? Veranderingen in de communicatie na hersenbeschadiging: over problemen in taal en cognitieve communicatie. Logopedische diagnostiek.
16:15
Einde
donderdag 29 februari 2024
09:30
Over neglect als aandachtsprobleem: uiting in het dagelijks leven en diagnostiek. Het verhaal van ervaringsdeskundige en auteur Henk Lindeman: ‘Hersteld maar niet genezen- Over de gevolgen van mijn CVA’. Aandacht voor aandacht: over de gevolgen van problemen in verschillende soorten aandacht. De rol van de CVA-nazorg consulent/verpleegkundige in de Neurorevalidatie.
16:15
Einde
woensdag 13 maart 2024
09:30
Bespreking toets. Klinisch redeneren a.d.h.v. casuïstiek en video. Inter- en transdisciplinaire samenwerking in de diagnostiek. Hoe kunnen we dit het best vormgeven? Casusbespreking in groepjes n.a.v. casusopdrachten voorbereiden casuspresentatie dag 8.
16:15
Einde
donderdag 14 maart 2024
09:30
Presentaties van uitgewerkte casuïstiek met plenaire bespreking: koppeling van de in de cursus aangereikte kennis en inzichten aan casussen uit eigen praktijk. Overzicht opleiding Neurorevalidatie deel 2. Neuro-interventie
16:15
Evaluatie, certificaatuitreiking en afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2024
ADAP
Logopedist
88
Ergotherapeut
88
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
88
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
44
Verpleegkundig specialist
44
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF+Keurmerk Fysiotherapie)
Fysiotherapeut (algemeen register)
71
NAPA
Phys. assistant
in aanvraag
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Henk Lindeman
Henk Lindeman
Ervaringsdeskundige/auteur
Meer informatie
Frederieke van der Blom
Frederieke van der Blom
Ergotherapeut
Meer informatie
Drs. Niels Farenhorst
Drs. Niels Farenhorst
klinisch psycholoog
Meer informatie
Dr. Rachèl Kemps
Dr. Rachèl Kemps
GZ- en neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Paul de Kort
Dr. Paul de Kort
Neuroloog
Meer informatie