Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO)

10 oktober 2019
Aanvang: 09:15
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO), één dag
Neuropsychologische functiestoornissen treden vaak op na hersenbeschadiging (CVA, trauma) en kunnen de oorzaak zijn van veel problemen in het dagelijks leven: moeite met aankleden, verdwalen, angst in een vreemde omgeving, onbegrepen gedrag etc. Het goed in kaart brengen van deze stoornissen is daarom van groot belang. Veelal wordt er door een psycholoog een neuropsychologisch onderzoek (NPO) afgenomen waarna de bevindingen met betrokken teamleden worden gedeeld. Op deze cursusdag wordt, mede aan de hand van talrijke praktische voorbeelden, uitleg gegeven over neuropsychologische functiestoornissen in relatie tot het interpreteren van bevindingen en conclusies uit neuropsychologisch onderzoek. Bedoeld voor alle disciplines die werken met mensen met hersenbeschadiging.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 195,-
donderdag 10 oktober 2019
09:15
Ontvangst met koffie en thee
09:30
Inleiding en toetsing van de zelfstudie
10:00
Achtergronden en viesie op het neuropsychologisch onderzoek: een overzicht van neuropsychologische stoornissen na hersenbeschadiging en aanpak van de problemen van de patiënt. Van observatie en screening naar specifiek onderzoek en het belang van het individu. 'Welke discipline doet wat binnen de neurorevalidatie?'
11:15
Het neuropsychologisch onderzoek: een overzicht van gangbare en neuropsychologische testen en het onderscheid op functie-, activiteiten- en participatieniveau (oa.s. over ecologische validiteit). Het belang van observaties bij testafname. Test versus dagelijks leven. De rol van psychol-educatie aan patiënt en naasten.
12:30
Lunch
13:15
Het oriënterend neuropsychologisch onderzoek
14:15
Casuïstiek: bevindingen uit het neuropsychologisch onderzoek worden gekoppeld aan het dagelijks functioneren van de patiënt/client. Inbreng van casusvoorbeelden door cursisten.
15:15
Toets en evaluatie
16:15
Certificaatuitreiking en afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2019
ABAN
Medisch Specialisten
6
FGzPt
Pscycholoog
9
V&V
Verpleegkundige
6
Verpleegkundig specialist
6
ADAP
Logopedist
19,5
Ergotherapeut
19,5
Oefentherapeut Cesar/M'dieck
19,5
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
10
Dr. Jorn Hogeweg
Dr. Jorn Hogeweg
neuropsycholoog, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie