Neurorevalidatie voor verpleegkundigen-basiscursus

Duur: 2 dagen 6, 20 september 2022
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Na hersenbeschadiging zijn veranderingen in het bewegen veelal het duidelijkst zichtbaar maar vaak blijken juist cognitieve en gedragsveranderingen van essentiële betekenis voor adequaat dagelijks functioneren en omgang met anderen. Als verpleegkundige heb je tijdens je werk voortdurend te maken met deze veranderingen en zijn kennis voor herkenning en vaardigheden om hiermee om te gaan belangrijk. Na een globale introductie in de neuroanatomie worden veranderingen in cognitie en gedrag besproken (o.a. veranderingen in aandacht, neglect, waarneming, herkenning, onthouden, inzicht en het weloverwogen handelen) en toegelicht met voorbeelden van uitingen in de praktijk.  Dit helpt je om problemen in de eigen praktijk tijdens begeleiding en observatie specifiek te herkennen. Er wordt een overzicht gegeven van gedragsmatige veranderingen (o.a. initiatiefverlies, ontremming, achterdocht) en er wordt bekeken met behulp van de gedragscirkel hoe probleemgedrag tot stand kan komen. Dit kan dan weer direct handvatten bieden voor het beïnvloeden van het gedrag. Tevens is er aandacht voor de samenwerking met andere disciplines. Consequenties voor de begeleiding worden in deze cursus kort besproken. Hier wordt in de vervolgcursus dieper op ingegaan.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 500,-
dinsdag 6 september 2022
dinsdag 20 september 2022
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2022
V&Vn
verpleegkundigen en verzorgenden
in aanvraag
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie