Neurorevalidatie voor logopedisten-2023

Duur: 2 dagen 12, 27 september 2023
Aanvang: 09:30
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Over de invloed van cognitieve en gedragsmatige stoornissen na hersenbeschadiging op logopedische diagnostiek en behandeling.

Zie jij in de dagelijkse praktijk regelmatig mensen met logopedische problemen na hersenbeschadiging (bijv. afasie, dysartrie, dysfagie)? Dan is het belangrijk om tijdens je diagnostiek en behandeling rekening te houden met de invloed van cognitieve problematiek.

In deze cursus wordt o.a. aandacht besteed aan problemen op het gebied van motoriek, sensibiliteit, verwerking van visuele informatie, herkenning, aandacht, inzicht en executieve functies zoals het nemen van initiatief. Dit alles in relatie tot logopedische problematiek. Mede aan de hand van een casusopdracht wordt er een directe link gelegd met jouw dagelijkse praktijk. De cursus wordt gegeven door ervaren ITON- docenten en logopedisten uit de ‘neuropraktijk’.

Contacturen: 12
Thuisstudie-uren: 14
Totale studiebelasting: 26
Additionele kosten: niet van toepassing

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 500,-
dinsdag 12 september 2023
09:30
Overzicht van cognitieve problemen na hersenbeschadiging. Globaal overzicht van relevante hersenstructuren. Welke stoornissen kunnen het functioneren en de communicatie beïnvloeden? O.a. over aandacht (w.o. neglect), inzicht, geheugen, executieve functies en de invloed van visuele verwerkingsstoornissen.
11:15
Inzichten in de samenhang van cognitieve veranderingen aan de hand van het Cognitive Disability Model (CDM-r) en daarmee samenhangende mogelijkheden tot leren
12:30
Lunchpauze
13:15
Verschillen tussen de rechter- en linker hemisfeer. Gebruik van het 12- cellenmodel en de empirische cyclus bij de analyse van problemen.
14:15
Veranderingen in gedrag na hersenbeschadiging Overzicht van mogelijke veranderingen in gedrag. Gebruik van de gedragscirkel en de 4 determinanten van gedrag om onbegrepen gedrag te kunnen verklaren
15:30
Therapeutische strategieën om cognitieve stoornissen te beïnvloeden: een overzicht
14:45
Toets
16:05
Uitleg casusopdracht
16:15
Einde
woensdag 27 september 2023
09:30
Wanneer cognitieve problemen bij het afnemen en beoordelen van logopedische diagnostiek een rol spelen. Anamnese, top-down, informatieverwerking, observatie, hulpvraag, klinimetrie, samenwerking met de neuropsycholoog en ergotherapeut.
11:30
Therapeutische aspecten bij cognitieve stoornissen tijdens de logopedische behandeling. Het CDM-r model, foutloos leren en imitatieleren in de logopedie, oefenen in de therapiekamer
12:30
Lunchpauze
13:15
Vervolg: Therapeutische aspecten bij cognitieve stoornissen tijdens de logopedische behandeling. Overzicht v.w.b. slik- en communicatieadviezen, educatie en ondersteuning vanuit de omgeving, oefenen buiten de therapiekamer. Cognitief-linguïstische therapie, MIT/SMTA, CILT/CIAT, PACE, totale communicatie, PLVT/LSVT, gebruik van hulpmiddelen en PACT.
14:15
Discussiepracticum in groepjes naar aanleiding van casusopdracht
15:15
Plenaire bespreking discussiepracticum
16:15
Einde
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2023
ADAP
logopedisten
25
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Mylène Bon
Mylène Bon
logopedist, klinisch linguïst
Meer informatie