Neurorevalidatie in de eerste lijn-2024

Duur: 3 dagen 4, 11, 25 juni 2024
Aanvang: 14:00
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Neurorevalidatie in de eerste lijn (NR 1e lijn)
De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis, en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen worden verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet, worden gepresenteerd. Deze cursus is nuttig voor huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, thuiszorg en andere hulpverleners in de eerste lijn.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 855,-
dinsdag 4 juni 2024
14:00
Inleiding en overzicht van de cursus. Introductie in de neuroanatomie: over de functie van verschillende onderdelen en de bloedvoorziening van de hersenen. Welke gevolgen na NAH kunnen in de thuissituatie tot problemen leiden? Over neurologische, cognitieve en gedragsmatige veranderingen. Hoe kun je deze gevolgen in de praktijk herkennen en diagnosticeren? Hoe kunnen we de interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn hierbij verder verbeteren?
21:00
Einde
dinsdag 11 juni 2024
14:00
Over revalideren als leerproces. Op welke wijze kunnen cognitieve gevolgen het leren beïnvloeden en hoe moeten we hier rekening mee houden tijdens de therapie? Welke instructie en feedback is passend en welke vormen van leren kunnen we toepassen in welke situaties? Over o.a. impliciet versus expliciet leren, observationeel leren, analogieleren, verbale zelfsturing, forced use therapie en foutloos leren.
21:00
Einde
dinsdag 25 juni 2024
14:00
Hoe kunnen gevolgen van hersenletsel beïnvloed worden, rekening houdend met de aanwezige leermogelijkheden bij neurologische, cognitieve en gedragsmatige veranderingen en hoe werken we hierbij samen? Bespreking van casuïstiek uit eigen praktijk volgens opdracht met toepassing van de in de cursus aangereikte informatie.
21:00
Evaluatie, certificaatuitreiking en afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2024
ADAP
Logopedist
26
Ergotherapeut
26
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
26
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
in aanvraag
Accreditatiebureau fysiotherapie (KNGF+Keurmerk Fysiotherapie)
Fysiotherapeut (algemeen)
27
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Bart Steens
Bart Steens
Fysiotherapeut
Meer informatie
Frederieke van der Blom
Frederieke van der Blom
Ergotherapeut
Meer informatie