Neurorevalidatie in de eerste lijn-2023

Duur: 3 dagen 6, 13, 27 juni 2023
Aanvang: 14:00
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Neurorevalidatie in de eerste lijn (NR 1e lijn)
De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis, en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen worden verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet, worden gepresenteerd. Deze cursus is nuttig voor huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, thuiszorg en andere hulpverleners in de eerste lijn.

Contacturen: 21
Thuisstudie-uren: 9
Totale studiebelasting: 30 uur
Additionele kosten: niet van toepassing

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 750,-
dinsdag 6 juni 2023
14:00
Introductie in de neuroanatomie. Een globaal overzicht van hersenstructuren, functies en de bloedvoorziening van de hersenen
14:45
Welke gevolgen na NAH kunnen in de thuissituatie tot problemen leiden? Over neurologische en neuropsychologische problematiek. Hoe kun je deze gevolgen in de praktijk herkennen en diagnosticeren?
17:00
Pauze
17:45
Veranderingen in gedrag. Welke veranderingen in gedrag kunnen optreden na hersenbeschadiging en hoe zijn deze te herkennen. Is het een probleem? In welke mate en voor wie?
19:30
Samenwerken in de eerste lijn. O.a. over de rol van de CVA-nazorgconsulent en video's van praktijksituaties ter discussie
21:00
Einde
dinsdag 13 juni 2023
14:00
Cognitieve revalidatie en leren: over de samenhang van vermoeidheid, aandacht, geheugen en exevutieve functies en het belang hiervan voor diagnostiek en de begeleiding. Met welk leerniveau moet rekening gehouden worden. Hoe doe je dat in de praktijk.
17:00
Pauze
17:45
Het therapeutisch repertoire. Over de praktische toepassing van verschillende leerstrategieën. O.a. over de toepassing van impliciet en expliciet leren, mentaal oefenen, imitatieleren, verbale zelfsturing, forced use en foutloos leren. Wat doen we wanneer bij wie.
21:00
Einde
dinsdag 27 juni 2023
14:00
Stoornisgerichte therapie. Vele problemen in functioneren kunnen worden teruggevoerd op één of meerdere gevolgen na NAH. Een globaal overzicht van stoornisgerichte aanpak van deze gevlogen met casuïstiek, video's en koppeling naar ingebrachte casuïstiek.
17:00
Pauze
17:45
Casuïstiekbespreking. Discussiepracticum n.a.v. ingebrachte casuïstiek en plenaire discussie.
21:00
Evaluatie, certificaat, afslsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2022
ADAP
Logopedist
26
Ergotherapeut
26
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
26
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
17
Verpleegkundig specialist
in aanvraag
KNGF
Fysiotherapeut (algemeen en geriatrie)
28
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
28
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Frederieke van der Blom
Frederieke van der Blom
Meer informatie
Henriëtte Terlouw
Henriëtte Terlouw
Meer informatie