Neurorevalidatie in de eerste lijn-2021

Duur: 4 dagen 7, 15, 16, 29 juni 2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Blended learning onderwijs
Het contactonderwijs vindt plaats op 15 en 29 juni 2021 in Haarlem.
Voorafgaand aan de fysieke bijeenkomsten volgt u in eigen tijd het online onderwijs. Het online onderwijs is toegankelijk vanaf 7 en 16 juni 2021.

Neurorevalidatie in de eerste lijn (NR 1e lijn)
De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis, en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen worden verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet, worden gepresenteerd. Deze cursus is nuttig voor huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, thuiszorg en andere hulpverleners in de eerste lijn.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 675,-
maandag 7 juni 2021
09:30
Online onderwijs toegankelijk
Introductie cursus, uitleg casusopdracht en werken in groepjes.
Weer thuis, toch problemen. Hoe komt het dat nieuwe problemen opduiken? Welke stoornissen spelen de patiënt op de lange duur parten.
Het plastische brein. Nieuwe inzichten in plasticiteit en herstelmechanismen stemmen positief. Van therapeutisch nihilisme tot voorzichtig optimisme.
Toets
dinsdag 15 juni 2021
Contactonderwijs
09:30
Leren ondanks hersenbeschadiging. Wat is geheugen? Welke vormen van leren werken nog na hersenbeschadiging.
11:15
De therapeutische situatie. Het effect van een therapie hangt niet alleen af van de therapie zelf. Over het optimaliseren van het therapeutisch effect. Interdisciplinaire samenwerking.
12:30
Lunchpauze
13:15
Veranderd gedrag na hersenbeschadiging. Herkenning en analyseren van veranderd gedrag.
14:30
Interventies bij problemen in gedrag: Wat kun je doen om ongewenst gedrag te beïnvloeden?
15:30
Discussie: samenwerken in de eerste lijn: groeps- en plenaire discussie.
16:15
Einde
woensdag 16 juni 2021
09:30
Online onderwijs toegankelijk
09:30
Het belang van het niveau van ziekte-inzicht voor het geven van instructie/feedback en het gebruik van therapeutische strategieën.
Het therapeutisch repertoire - over de praktische toepassing van o.a. conditionering, impliciet en expliciet leren, mentaal oefenen, imitatieleren, verbale zelfsturing, forced use, automatiseren, spiegeltherapie en foutloos leren.
Toets
dinsdag 29 juni 2021
Contactonderwijs
09:30
Stoornisgerichte therapie. Vele problemen kunnen worden teruggevoerd op een of meerdere stoornissen. Een globaal overzicht van stoornisgerichte aanpak met casuïstiek en video’s.
12:30
Pauze
13:15
Discussiepracticum naar aanleiding van ingebrachte casuïstiek aan de hand van de casusopdracht met plenaire discussie.
16:15
Afsluiting, evaluatie en certificaatuitreiking
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2021
ABC(1)
Huisarts
in aanvraag
Specialist Ouderengeneeskunde
in aanvraag
Arts verstandelijk gehandicapten
in aanvraag
ADAP
Logopedist
in aanvraag
Ergotherapeut
in aanvraag
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
in aanvraag
FGzPt
GZ-psycholoog
in aanvraag
NIP
A&G
in aanvraag: 18
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
in aanvraag
Verpleegkundig specialist
in aanvraag
KNGF
Fysiotherapeut (alg/ger)
in aanvraag
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
in aanvraag
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie