Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie-2023

Duur: 6 dagen 10, 11 oktober 2023 14, 15 november 2023 12, 13 december 2023
Aanvang: 09:30
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Deze opleiding is o.a. geschikt voor fysiotherapeuten, physician assistant, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, psychologen.

NR2: Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie
Deel 2 van deze opleiding richt zich op interventies bij de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging. Deel 2 van deze opleiding kan gevolgd worden na deel 1.
Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om door middel van patiëntgerichte interventies een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.
Na deze cursus heeft u kennis over:
– theorieën over plasticiteit en herstel na hersenbeschadiging
– leertheorieën als basis voor het revalidatieproces
– principes van training bij neurologische en neuropsychologische stoornissen en veranderd gedrag
– de mogelijk inzetbare leerstrategieën: het therapeutisch repertoire
– de aanpak bij specifieke problemen en stoornissen
Na deze cursus kunt u:
– vanuit de verklaringshypothese een behandelplan en interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
– specifieke uitleg geven (psycho- educatie) in begrijpelijke taal aan patiënt en andere betrokkenen over hersenbeschadiging, herstel na hersenbeschadiging, neurologische en neuropsychologische stoornissen en de gevolgen hiervan voor de individuele patiënt en diens omgeving
– samen met andere betrokken professionals interventies uitvoeren die gericht zijn op specifieke problemen die samenhangen met hersenbeschadiging: vermoeidheid, geheugenstoornissen, aandacht, neglect, apraxie, executieve problemen, verminderd ziekte- inzicht etc.
– samen met andere betrokkenen aan de hand van de gedragsanalyse een behandelplan opstellen en uitvoeren om ongewenst gedrag positief te beïnvloeden
– uitgevoerde interventies adequaat evalueren

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video- observaties, practica, o.a. in ontwerpen van specifieke interventies aan de hand van modellen en opzetten van een integraal patiëntgericht behandelplan, besprekingen van eigen casuïstiek en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Additionele kosten: studiemateriaal ong. € 30,-

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.650,-
dinsdag 10 oktober 2023
09:30
Aanvang dag 1 NR2
12:30
Lunch (12.30-13.15)
16:15
Einde dag 1 NR2
woensdag 11 oktober 2023
09:30
Aanvang dag 2 NR2
12:30
Lunch (12.30-13.15)
16:15
Einde dag 2 NR2
dinsdag 14 november 2023
09:30
Aanvang dag 3 NR2
12:30
Lunch (12.30-13.15)
16:15
Einde dag 3 NR2
woensdag 15 november 2023
09:30
Aanvang dag 4 NR2
12:30
Lunch (12.30-13.15)
16:15
Einde dag 4 NR2
dinsdag 12 december 2023
09:30
Aanvang dag 5 NR2
12:30
Lunch (12.30-13.15)
16:15
Einde dag 5 NR2
woensdag 13 december 2023
09:30
Aanvang dag 6 NR2
12:30
Lunch (12.30-13.15)
16:15
Einde NR2 (evaluatie, uitreiking certificaat)
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2023
ADAP
Logopedist
58
Ergotherapeut
58
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
58
V&V
Verpleegkundige en verzorgende
34
Verpleegkundig specialist
36
Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF+Keurmerk Fysiotherapie)
Fysiotherapeut alg/ger
51
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Drs. Niels Farenhorst
Drs. Niels Farenhorst
klinisch psycholoog
Meer informatie
Frank Willem Hogervorst
Frank Willem Hogervorst
Ervaringsdeskundige/auteur
Meer informatie
Dr. Anne Visser-Meily
Dr. Anne Visser-Meily
Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
Meer informatie
Frederieke van der Blom
Frederieke van der Blom
Ergotherapeut
Meer informatie
Henriëtte Terlouw
Henriëtte Terlouw
Ergotherapeut
Meer informatie
Bart Steens
Bart Steens
Fysiotherapeut
Meer informatie