Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie-2021

Duur: 6 dagen 4, 5, 6 oktober 2021 8, 9, 10 november 2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Download brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR2: Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie, zes dagen
Deel 2 van deze opleiding richt zich op interventies bij de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging. Deel 2 van deze opleiding kan gevolgd worden na deel 1.
Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om door middel van patiëntgerichte interventies een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.
Na deze cursus heeft u kennis over:
– theorieën over plasticiteit en herstel na hersenbeschadiging
– leertheorieën als basis voor het revalidatieproces
– principes van training bij neurologische en neuropsychologische stoornissen en veranderd gedrag
– de mogelijk inzetbare leerstrategieën: het therapeutisch repertoire
– de aanpak bij specifieke problemen en stoornissen
Na deze cursus kunt u:
– vanuit de verklaringshypothese een behandelplan en interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
– specifieke uitleg geven (psycho- educatie) in begrijpelijke taal aan patiënt en andere betrokkenen over hersenbeschadiging, herstel na hersenbeschadiging, neurologische en neuropsychologische stoornissen en de gevolgen hiervan voor de individuele patiënt en diens omgeving
– samen met andere betrokken professionals interventies uitvoeren die gericht zijn op specifieke problemen die samenhangen met hersenbeschadiging: vermoeidheid, geheugenstoornissen, aandacht, neglect, apraxie, executieve problemen, verminderd ziekte- inzicht etc.
– samen met andere betrokkenen aan de hand van de gedragsanalyse een behandelplan opstellen en uitvoeren om ongewenst gedrag positief te beïnvloeden
– uitgevoerde interventies adequaat evalueren

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video- observaties, practica, o.a. in ontwerpen van specifieke interventies aan de hand van modellen en opzetten van een integraal patiëntgericht behandelplan, besprekingen van eigen casuïstiek en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.500,-
maandag 4 oktober 2021
09:30
Inleiding en overzicht cursus; instructie thuisopdrachten (1, 2, 8)
10:15
Neurowetenschappelijke concepten in de neurorevalidatie. De empirische cyclus als leidraad bij de aanpak van het probleem van de patiënt
11:00
De rol van plasticiteit bij ontwikkeling en leren
12:30
Lunch
13:15
Herstel na hersenbeschadiging
14:00
De leertheoretische basis voor revalidatie na hersenbeschadiging
15:15
Het leren van motorische vaardigheden
16:15
Einde
dinsdag 5 oktober 2021
09:30
De therapeutische situatie. Over de rol van patiënt- en therapeutgebonden factoren
11:15
De leerstrategieën 1: Wat doen we bij wie? Over het gebruik van conditioneren, foutloos leren, forced use, impliciet/expliciet leren, OWNW, analogieleren en differntieel leren
12:30
Lunch
13:15
De leerstrategieën 2: Mentaal oefenen, imitatieleren en spiegeltherapie. De rol van de omgeving en wat te doen bij angst
16:15
Einde
woensdag 6 oktober 2021
09:30
Stoornisgerichte therapie bij problemen in motoriek en sensoriek, aandacht, apraxie, agnosie, neglect en overgevoeligheid
12:30
Lunch
13:15
Vervolg stoornisgerichte therapie
14:15
Therapie bij stoornissen in de verwerking van visuele informatie
16:15
Einde
maandag 8 november 2021
09:30
Aanpak bij executieve stoornissen en vertraagde informatieverwerking
12:30
Lunch
13:15
Workshop: werken met de 'Niet rennen maar plannen'-modules: bij problemen in geheugen, plannen, vertraagde informatieverwerking en vermoeidheid
15:15
Therapiemogelijkheden bij verminderd ziekte-inzicht
16:15
Einde
dinsdag 9 november 2021
09:30
Therapiemogelijkheden bij gedragsverandering na hersenletsel: van gedragsmodificatie naar cognitieve gedragstherapie. De rol van medicatie
12:30
Lunch
13:15
Casuïstiekbespreking n.a.v. casusopdracht. Voorbereiden van casuspresentatie
16:15
Einde
woensdag 10 november 2021
09:30
Toets NR2
10:15
Casuspresentaties met plenaire discussie; uitgebreide casusbeschrijving analyse en aanpak a.d.h.v. de empirische cyclus en het 12-cellenmodel
14:30
NAHenoeg niets te zien: Ervaringsdeskundige en auteur Frank Willem vertelt over de onzichtbare gevolgen van zijn traumatisch hersenletsel na zijn motorongeluk
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
ABAN
medisch specialisten
in aanvraag
ADAP
Logopedist
in aanvraag
Ergotherapeut
in aanvraag
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
in aanvraag
V&V
Verpleegkundige en verzorgende
in aanvraag
Verpleegkundig specialist
in aanvraag
FGzPt
GZ-pyscholoog
in aanvraag
NIP
A&O / A&G kl. vaardigheden
in aanvraag
A&O / A&G kl. kennis
in aanvraag
KNGF
Fysiotherapeut alg/ger
in aanvraag
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
in aanvraag
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Dr. Arend de Kloet
Dr. Arend de Kloet
orthopedagoog
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Drs. Niels Farenhorst
Drs. Niels Farenhorst
klinisch psycholoog
Meer informatie
Evert Veldman
Evert Veldman
ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Luciano Fasotti
Dr. Luciano Fasotti
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Frank Willem Hogervorst
Frank Willem Hogervorst
Meer informatie
Iris van Aerde
Iris van Aerde
ergotherapeut in de volwassenrevalidatie
Meer informatie