Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie-2020

Duur: 9 dagen 5, 6, 7 oktober 2020 16, 17, 18 november 2020 14, 15, 16 december 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Download brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR2: Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie
Deel 2 van deze opleiding richt zich op interventies bij de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging. Deel 2 van deze opleiding kan gevolgd worden na deel 1. In 2020 is de duur van deel 2 negen dagen. Vanaf 2021 is dit 6 dagen.
Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om door middel van patiëntgerichte interventies een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.
Na deze cursus heeft u kennis over:
– theorieën over plasticiteit en herstel na hersenbeschadiging
– leertheorieën als basis voor het revalidatieproces
– principes van training bij neurologische en neuropsychologische stoornissen en veranderd gedrag
– de mogelijk inzetbare leerstrategieën: het therapeutisch repertoire
– de aanpak bij specifieke problemen en stoornissen
Na deze cursus kunt u:
– vanuit de verklaringshypothese een behandelplan en interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
– specifieke uitleg geven (psycho- educatie) in begrijpelijke taal aan patiënt en andere betrokkenen over hersenbeschadiging, herstel na hersenbeschadiging, neurologische en neuropsychologische stoornissen en de gevolgen hiervan voor de individuele patiënt en diens omgeving
– samen met andere betrokken professionals interventies uitvoeren die gericht zijn op specifieke problemen die samenhangen met hersenbeschadiging: vermoeidheid, geheugenstoornissen, aandacht, neglect, apraxie, executieve problemen, verminderd ziekte- inzicht etc.
– samen met andere betrokkenen aan de hand van de gedragsanalyse een behandelplan opstellen en uitvoeren om ongewenst gedrag positief te beïnvloeden
– uitgevoerde interventies adequaat evalueren

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video- observaties, practica, o.a. in ontwerpen van specifieke interventies aan de hand van modellen en opzetten van een integraal patiëntgericht behandelplan, besprekingen van eigen casuïstiek en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2.025,-
maandag 5 oktober 2020
09:30
Inleiding en overzicht cursus: instructie thuisopdrachten (1, 2, 8)
10:00
Toets 1
10:30
De rol van plasticiteit bij ontwikkeling en leren
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Herstel na hersenbeschadiging
14:00
De leertheoretische basis voor revalidatie na hersenbeschadiging
15:15
Oefeningen 1 en 2 werkboek
16:15
Einde
dinsdag 6 oktober 2020
09:30
Het leren van motorische vaardigheden
11:15
De therapeutische situatie
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
De leerstrategieën 1: conditioneren, foutloos leren, forced use, automatiseren etc.
15:45
Oefeningen 2 en 3 werkboek
16:15
Einde
woensdag 7 oktober 2020
09:30
De leerstrategieën 2: mentaal oefenen, imitatieleren en spiegeltherapie. Het belang van de context en wat te doen bij angst
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
De leerstrategieën 3: impliciet/expliciet leren, OWNW, analogieleren, differentieel leren etc.
14:15
Interventies bij stoornissen in de verwerking van visuele informatie
16:15
Einde
maandag 16 november 2020
09:30
Toets 2
10:00
Interventies bij stoornissen in de motoriek, sensoriek, handelen, herkenning, aandacht etc.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Interventies bij stoornissen in geheugen, inzicht, initiatiefname, vermoeidheid, overgevoeligheid, dwanghuilen en -lachen
15:30
Oefeningen 3 en 4 werkboek
16:15
Einde
dinsdag 17 november 2020
09:30
Interventies bij stoornissen in de executieve functies en vertraagde informatieverwerking
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Werken met de 'Niet rennen maar plannen'-modules
16:15
Einde
woensdag 18 november 2020
09:30
Medicatie bij hersenbeschadiging
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Therapiemogelijkheden bij gedragsverandering na hersenletsel
16:15
Einde
zaterdag 14 december 2019
09:30
NAH bij (jong)volwassenen
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Toets 3
13:45
The man who lost his body (video) + discussie
14:45
NAHgenoeg niets te zien: Ervaringen na THL
16:15
Einde
dinsdag 15 december 2020
09:30
Practicum Problemsolving met nabespreking
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Cauïstiek 1: bespreking casussen en voorbereiding presentatie
15:00
Herstelervaringen na CVA
16:15
Einde
woensdag 16 december 2020
09:30
Muziek als therapie
11:00
Casuistiek 2: presentaties
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Vervolg casuïstiek 2
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
ABAN
medisch specialisten
40
ADAP
Logopedist
108
Ergotherapeut
108
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
108
V&V
Verpleegkundige en verzorgende
50
Verpleegkundig specialist
50
FGzPt
GZ-pyscholoog
50
NIP
A&O / A&G kl. vaardigheden
53
A&O / A&G kl. kennis
53
KNGF
Fysiotherapeut alg/ger
120
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
78
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Dr. Arend de Kloet
Dr. Arend de Kloet
orthopedagoog
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Drs. Patrick van der Molen
Drs. Patrick van der Molen
neuro-/GZ-psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut
Meer informatie
Drs. Niels Farenhorst
Drs. Niels Farenhorst
klinisch psycholoog
Meer informatie
Evert Veldman
Evert Veldman
ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Luciano Fasotti
Dr. Luciano Fasotti
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Frank Willem Hogervorst
Frank Willem Hogervorst
Meer informatie
Iris van Aerde
Iris van Aerde
ergotherapeut in de volwassenrevalidatie
Meer informatie
Complimenten voor deze inspirerende cursus! Het niveau vind ik super. Ook heb ik de ontspannen opzet en de locatie als erg prettig ervaren. (Cijfer: 9)
Chiel Jansen | ergotherapeut in de revalidatie
Een mooie aanvulling op deel 1 van deze opleiding, waarbij het erg leerzaam is om met verschillende disciplines bij elkaar te zitten en te leren. Echt anders dan andere scholingen. Zeer divers en compleet! (Cijfer: 8)
Eline Botter | ergotherapeut ziekenhuis
'De pakkende praktijkvoorbeelden maken dit een inhoudelijk zeer interessante opleiding.' (Cijfer: 9).
Sophie van der Werff | fysiotherapeut
Deze multidisciplinaire cursus is zowel op theoretisch als praktisch vlak erg diepgaand en zeer leerzaam. (Cijfer: 9)
E. Dubbeling | fysiotherapeut- poliklinische revalidatie
(over de gehele opleiding Neurorevalidatie (NR1 en 2)) 'Mooie multidisciplinaire cursus die je leert de mogelijke problemen na hersenletsel te analyseren en daardoor beter te behandelen.' (Cijfer: 8,5)
Anique Landré | fysiotherapeut