Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie

Duur: 9 dagen 5, 6, 7 oktober 2020 16, 17, 18 november 2020 14, 15, 16 december 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen van negen dagen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Download brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR2: Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie, negen dagen
Deel 2 van deze opleiding richt zich op interventies bij de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging. Deel 2 van deze opleiding kan gevolgd worden na deel 1.
Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om door middel van patiëntgerichte interventies een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.
Na deze cursus heeft u kennis over:
– theorieën over plasticiteit en herstel na hersenbeschadiging
– leertheorieën als basis voor het revalidatieproces
– principes van training bij neurologische en neuropsychologische stoornissen en veranderd gedrag
– de mogelijk inzetbare leerstrategieën: het therapeutisch repertoire
– de aanpak bij specifieke problemen en stoornissen
Na deze cursus kunt u:
– vanuit de verklaringshypothese een behandelplan en interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
– specifieke uitleg geven (psycho- educatie) in begrijpelijke taal aan patiënt en andere betrokkenen over hersenbeschadiging, herstel na hersenbeschadiging, neurologische en neuropsychologische stoornissen en de gevolgen hiervan voor de individuele patiënt en diens omgeving
– samen met andere betrokken professionals interventies uitvoeren die gericht zijn op specifieke problemen die samenhangen met hersenbeschadiging: vermoeidheid, geheugenstoornissen, aandacht, neglect, apraxie, executieve problemen, verminderd ziekte- inzicht etc.
– samen met andere betrokkenen aan de hand van de gedragsanalyse een behandelplan opstellen en uitvoeren om ongewenst gedrag positief te beïnvloeden
– uitgevoerde interventies adequaat evalueren

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video- observaties, practica, o.a. in ontwerpen van specifieke interventies aan de hand van modellen en opzetten van een integraal patiëntgericht behandelplan, besprekingen van eigen casuïstiek en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2.025,-
maandag 5 oktober 2020
09:30
Inleiding en overzicht cursus: instructie thuisopdrachten (1, 2, 8)
11:00
Plasticiteit op verschillende niveaus. Rol bij ontwikkeling en leren (3)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Herstel na hersenbeschadiging, theorie en praktijk bij kinderen en volwassenen (4)
15:45
Oefening 1: plasticiteit
16:15
Einde
dinsdag 6 oktober 2020
09:30
Leertheoretische basis voor revalidatie na hersenbeschadiging (5)
11:15
Leren van motorische vaardigheden (6)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Principes en methodes in de neurorevalidatie (9)
15:45
Oefening 2: leertheorieën en oefening 3: sensoriek
16:15
Einde
woensdag 7 oktober 2020
09:30
Mental practice, verbale zelfsturing, imitatieleren, spiegeltherapie (2.5.4-5, 9, box 1, 6, 8)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Video ‘The man who lost his body’ + discussie
15:00
Nieuwe technologieën in de neurorevalidatie: therapeutische mogelijkheden
16:15
Einde
maandag 16 november 2020
09:30
Toets
10:00
Interventies bij specifieke stoornissen: motoriek, herkenning, aandacht, geheugen (10)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Interventies bij visuele stoornissen (10)
15:15
Oefening 3: sensoriek (vervolg) en oefening 4: casuïstiek
16:15
Einde
dinsdag 17 november 2020
09:30
Practicum Problem Solving + plenaire bespreking
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Interventies/therapie bij gestoorde executieve functies, nosoagnosie en apathie (10.12)
15:15
Tips voor het maken van de eindcasus; oefening 4 (vervolg)
15:30
‘Herstelervaringen’
16:15
Einde
woensdag 18 november 2020
09:30
Medicatie bij hersenbeschadiging
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Therapiemogelijkheden bij gedragsverandering na hersenletsel (kinderen en volwassenen)
16:15
Einde
zaterdag 14 december 2019
09:30
Toets
10:00
Orthopedagogische aspecten van hersentrauma bij kinderen; consequenties voor gezin en opl.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Patiëntgerichte behandeling (11.1). Een gedragstherapeutisch experiment (11.2)
15:30
‘Herstelervaringen’
16:15
Einde
dinsdag 15 december 2020
09:30
Methodisch ontwerpen van een behandeling aan de hand van casus (11.3)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Capita selecta: vermoeidheid, overgevoeligheid, etc.
15:15
Video ‘Ivan’ (over een parkinson-patiënt) + discussie
16:15
Einde
woensdag 16 december 2020
09:30
Bespreking met partner n.a.v. opdracht eindcasus
11:40
Plenaire bespreking n.a.v. ingeleverde casussen
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Bespreking casus naar keuze
14:15
Oefeningen 1, 2, 3, 4 afronding; mogelijkheid presentatie door cursisten
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2019
ABAN
medisch specialisten
40
ADAP
Logopedist
108
Ergotherapeut
108
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
108
V&V
Verpleegkundige en verzorgende
50
Verpleegkundig specialist
50
FGzPt
GZ-pyscholoog
50
NIP
A&O / A&G kl. vaardigheden
53
A&O / A&G kl. kennis
53
KNGF
Fysiotherapeut alg/ger
120
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
78
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, directeur ITON
Meer informatie
Dr. Jorn Hogeweg
Dr. Jorn Hogeweg
neuropsycholoog, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Dr. Arend de Kloet
Dr. Arend de Kloet
orthopedagoog
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Drs. Patrick van der Molen
Drs. Patrick van der Molen
neuro-/GZ-psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut
Meer informatie
Drs. Niels Farenhorst
Drs. Niels Farenhorst
klinisch psycholoog
Meer informatie
Evert Veldman
Evert Veldman
ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Luciano Fasotti
Dr. Luciano Fasotti
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Frank Willem Hogervorst
Frank Willem Hogervorst
Meer informatie
Iris van Aerde
Iris van Aerde
ergotherapeut in de volwassenrevalidatie
Meer informatie
Een mooie aanvulling op deel 1 van deze opleiding, waarbij het erg leerzaam is om met verschillende disciplines bij elkaar te zitten en te leren. Echt anders dan andere scholingen. Zeer divers en compleet! (Cijfer: 8)
Eline Botter | ergotherapeut ziekenhuis
Complimenten voor deze inspirerende cursus! Het niveau vind ik super. Ook heb ik de ontspannen opzet en de locatie als erg prettig ervaren. (Cijfer: 9)
Chiel Jansen | ergotherapeut in de revalidatie
- Goede combinatie tussen inhoud en praktijk - Diversiteit in sprekers - Kwaliteit van de sprekers is hoog - Fijne, open sfeer Cijfer: 9
A. de Wissel | fysiotherapeut 1e lijnspraktijk
Deze multidisciplinaire cursus is zowel op theoretisch als praktisch vlak erg diepgaand en zeer leerzaam. (Cijfer: 9)
E. Dubbeling | fysiotherapeut- poliklinische revalidatie
'De pakkende praktijkvoorbeelden maken dit een inhoudelijk zeer interessante opleiding.' (Cijfer: 9).
Sophie van der Werff | fysiotherapeut