Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse

Duur: 9 dagen 11, 12, 13 maart 2019 10, 11, 12 april 2019 9, 10, 11 mei 2019
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen van negen dagen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Download brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR1: Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse, negen dagen
Deel 1 van de opleiding Neurorevalidatie richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging.

Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– belangrijke klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
– toegepaste neuroanatomie en fysiologie (ligging en functie van belangrijke structuren)
– de uiting, diagnostiek en de gevolgen voor het dagelijks leven van neurologische en neuropsychologische stoornissen zoals hemianopsie, verminderde sensibiliteit, aandachtsproblemen, neglect, apraxie, verminderd ziekte- inzicht etc.
– de variëteit aan mogelijke gedragsveranderingen na hersenbeschadiging

Na deze cursus kunt u:
– Uitingen van neurologische en neuropsychologische stoornissen in de praktijk herkennen
– Aan de hand van aangereikte modellen systematische analyseren waardoor het probleem van de patiënt veroorzaakt wordt (probleemanalyse) en een verklaringshypothese opstellen
– Aan de hand van aangereikte modellen veranderd gedrag analyseren en verklaren.

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video-observaties, practica, besprekingen van eigen casuïstiek (opdracht) en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2.025,-
maandag 11 maart 2019
09:30
Inleiding en overzicht cursus: instructie en thuisopdrachten
10:15
Neurofilosofie: modellen van het zenuwstelsel (NW 1, 2, 8, 9)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Hersenschors: lokalisatie van functies (NW 10, 16, 17)
15:45
Oefening 1: neuroanatomie in vogelvlucht; brein en dagelijks leven (NW 3)
16:15
Einde
dinsdag 12 maart 2019
09:30
Hemisfeerspecialisatie (NW 18)
11:15
Gevolgen van lokale hersenbeschadiging (CVA en hersentrauma) (NP 2, 3, 5, 6)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Gevolgen van lokale hersenbeschadiging (vervolg)
15:45
Oefeningen 2: van laesie naar symptoom/probleem
16:15
Einde
woensdag 13 maart 2019
09:30
De agnosieën (NP 10)
11:15
De apraxieën (NP 9)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Een CVA-patiënt heeft moeite met zich aankleden: video + discussie
15:15
Video ‘Broken Images’ + discussie
woensdag 10 april 2019
09:30
Toets
10:00
Neglect en aanverwante stoornissen (incl. video) (NP 8)
11:45
Oefeningen 3: van symptoom naar laesie
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
De neurale verankering van aandacht en aandachtstoornissen (NP 8.1)
16:15
Einde
donderdag 11 april 2019
09:30
Revalidatie van kwetsbare ouderen na een doorgemaakt CVA
11:45
Het relaas van Henk (CVA-patiënt): ruimtelijke stoornissen
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Stoornissen in de communicatie bij hersenbeschadiging (NP 7)
16:00
Oefeningen 4 en 5: analyse en informatie geven
16:15
Einde
vrijdag 12 april 2019
09:30
Executieve stoornissen bij beschadiging van de lobus frontalis (NP 12.8)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Gedragsverandering na hersenbeschadiging (o.a. video) (NP 12)
15:40
Oefeningen 6: casus gedragsverandering
16:15
Einde
donderdag 9 mei 2019
09:30
Toets
10:00
Evaluatie van de patiënt met hersenbeschadiging: over tests en schalen (NP 4)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Geheugen en geheugenstoornissen (NW 6.4, NP 11)
14:15
Video ‘Prisoner of consciousness’(gevangen in het heden) + discussie
15:40
Oefeningen 7 en 8: casuïstiek en testresultaten (NP 14)
16:15
Einde
vrijdag 10 mei 2019
09:30
Video ‘Ik zie niet waar ik voel’: observatie van CVA-patiënt in een verpleeghuis
11:15
Discussie naar aanleiding van de video
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Bespreking kleine casus 1
15:00
Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek (NP 13)
15:40
Oefeningen 7 en 8: casuïstiek en testresultaten (vervolg)
16:15
Einde
zaterdag 11 mei 2019
09:30
Discussie in groepjes van drie naar aanleiding van thuisopdrachten
11:15
Practicum neuropsychologisch onderzoek
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Plenaire bespreking naar aanleiding van practicum
14:00
Bespreking kleine casus 2
14:45
Probleemanalyse in de praktijk (NP 15) Reservetijd: antwoorden oefeningen, verzoekonderwerpen, eigen presentaties
16:00
Korte schets Opleiding Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie (NR2)
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2018
ABAN
Medisch specialisten
40
ADAP
Logopedist
103,5
Ergotherapeut
103,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
103.5
ADAP paramedici
103,5
NIP
A&O/A&G
klinische kennis: 42
A&O/A&G
klinische vaardigheden: 20
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
54
Verpleegkundig specialist
54
KNGF
Fysiotherapeut (alg/ger)
81
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
Drs. Patrick van der Molen
Drs. Patrick van der Molen
neuro-/GZ-psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Evert Veldman
Evert Veldman
ergotherapeut
Meer informatie
Henk Lindeman
Henk Lindeman
CVA-patiënt
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Iris van Aerde
Iris van Aerde
ergotherapeut in de volwassenrevalidatie
Meer informatie
(over de gehele opleiding Neurorevalidatie (NR1 en 2)) 'Mooie multidisciplinaire cursus die je leert de mogelijke problemen na hersenletsel te analyseren en daardoor beter te behandelen.' (Cijfer: 8,5)
Anique Landré | fysiotherapeut
'Ik heb een dijk aan kennis en ervaring opgedaan waar ik in de praktijk veel mee wil doen. De behoefte aan nog meer informatie is behoorlijk aangewakkerd en ik kijk dus uit naar deel 2 van deze opleiding!'(Cijfer: 9)
Maurice van Betten | fysiotherapeut 1e lijn
'Een inspirerende cursus die aanzet tot meer zelfstudie. Negen dagen vol presentaties, video’s en (groeps)opdrachten die ervoor gezorgd hebben dat ik met meer inzicht en kennis naar mijn patiënten kan kijken. Ik voel mij veel zekerder in mijn werk met neurologische patiënten!' (Cijfer: 8)
Eline Botter | ergotherapeut ziekenhuis
'De cursus is van enorme meerwaarde voor iedereen die met mensen met hersenbeschadiging werkt!' (Cijfer: 9.5)
Hilde Beyens | revalidatiearts Universiteitsziekenhuis/revalidatiecentrum
'Zeer leerzame cursus. Zeer goede aanvulling op de kennis opgedaan in studie/ opleiding. Het verandert de manier waarop je naar een cliënt kijkt ten goede!' (Cijfer: 9)
Ankie van der Ven | logopediste