Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse-2023

Duur: 8 dagen 21, 22, 23 maart 2023 18, 19, 20 april 2023 24, 25 mei 2023
Aanvang: 09:30
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR1: Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse
Deel 1 van de opleiding Neurorevalidatie richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging.

Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– belangrijke klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
– toegepaste neuroanatomie en fysiologie (ligging en functie van belangrijke structuren)
– de uiting, diagnostiek en de gevolgen voor het dagelijks leven van neurologische en neuropsychologische stoornissen zoals hemianopsie, verminderde sensibiliteit, aandachtsproblemen, neglect, apraxie, verminderd ziekte- inzicht etc.
– de variëteit aan mogelijke gedragsveranderingen na hersenbeschadiging

Na deze cursus kunt u:
– Uitingen van neurologische en neuropsychologische stoornissen in de praktijk herkennen
– Aan de hand van aangereikte modellen systematische analyseren waardoor het probleem van de patiënt veroorzaakt wordt (probleemanalyse) en een verklaringshypothese opstellen
– Aan de hand van aangereikte modellen veranderd gedrag analyseren en verklaren.

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video-observaties, practica, besprekingen van eigen casuïstiek (opdracht) en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Contacturen: 48
Thuisstudie-uren: 67
Totale studiebelasting: 115 uur
Addiotionele kosten: studieboek ‘Neurowetenschappen en Neuropsychologie’ (zie hier voor informatie en kosten). Deze boeken zijn ook te leen via een bibliotheek.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2.000,-
dinsdag 21 maart 2023
09:30
Inleiding en overzicht cursus: instructie en thuisopdrachten
10:15
Neurofilosofie: modellen van het zenuwstelsel
12:30
Lunch
13:15
Hersenschors: lokalisatie van functies. Hemisfeerspecialisatie
15:30
De empirische cyclus als leidraad bij de analyse van problemen
16:00
Oefeningen: werken met de empirische cyclus adhv casuïstiek
16:15
Einde
woensdag 22 maart 2023
09:30
Neuroanatomie en fysiologie. Overzicht van belangrijke hersenstructuren en hun functie
11:30
Practicum neuroanatomie met hersenmodellen
12:30
Lunch
13:15
Oorzaken van hersenbeschadiging (NP 1)
14:30
De gevolgen van lokale hersenbeschadigings op functie-, activiteiten- en participatieniveau met oefeningen
16:15
Einde
donderdag 23 maart 2023
09:30
Veranderingen in motoriek, sensibiliteit en verwerking van visuele informatie
12:00
Fystiotherapeutische diagnostiek
12:30
Lunch
13:15
Overzicht van neurologische, neuropsychologische en gedragsmatige uitingen bij linker- en rechter hemisfeerbeschadigingen
14:00
Het 12-cellenmodel: een overzicht van individuele gevolgen
15:15
Oefenen met de empirische cyclus a.d.h.v. casuïstiek en video
16:15
Einde
dinsdag 18 april 2023
09:30
Veranderd gedrag na hersenbeschadiging, o.a. over ontremd gedrag en apathie
12:30
Lunch
13:15
Agnosie, apraxie en geheugenstoornissen
15:15
Neuropsychologische diagnostiek
16:15
Einde
woensdag 19 april 2023
09:30
Ergotherapeutische diagnostiek. Problemen in executieve functies, verminderd ziekte-inzicht en de wisselwerking tussen cognitieve functies in de cognitieve hiërarchie
12:30
Lunch
13:15
Stoornissen in de communicatie na hersenbeschadiging. Over problemen in taal en cognitieve communicatie. Logopedische diagnostiek
16:15
Einde
donderdag 20 april 2023
09:30
Neglect en aanverwante stoornissen. Uiting in het dagelijks leven en diagnostiek
11:15
Het relaas van Henk Lindeman: 'Hersteld maar niet genezen. Over de gevolgen van mijn CVA'
12:30
Lunch
13:15
De neurale verankering van aandacht en aandachtstoornissen
16:15
Einde
woensdag 24 mei 2023
09:30
Bespreking online kennisquiz
10:00
Analyse aan de hand van video: observatie van praktijksituaties
12:30
Lunch
13:15
De rol van de CVA-nazorg consulent/verpleegkundige
14:00
Casusbespreking in groepjes n.a.v. casusopdracht. Casuspresentatie dag 8 voorbereiden
15:30
Casuspresentatie dag 8 voorbereiden
16:15
Einde
donderdag 25 mei 2023
09:30
Casuspresentaties met plenaire bespreking (analyse volgens empirische cyclus)
12:30
Lunch
13:15
Vervolg casuspresentaties
16:15
Afsluiting met evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2023
ADAP
Logopedist
in aanvraag
Ergotherapeut
in aanvraag
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
in aanvraag
ADAP paramedici
in aanvraag
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
in aanvraag
Verpleegkundig specialist
in aanvraag
KNGF
Fysiotherapeut (algemeen register)
71
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
in aanvraag
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Henk Lindeman
Henk Lindeman
CVA-patiënt
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Henriëtte Terlouw
Henriëtte Terlouw
Meer informatie
Frederieke van der Blom
Frederieke van der Blom
Meer informatie
Drs. Simon Bakker
Drs. Simon Bakker
Meer informatie