Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse-2022

Duur: 8 dagen 8, 9, 10 maart 2022 5, 6, 7 april 2022 11, 12 mei 2022
Aanvang: 09:30
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR1: Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse
Deel 1 van de opleiding Neurorevalidatie richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging.

Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– belangrijke klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
– toegepaste neuroanatomie en fysiologie (ligging en functie van belangrijke structuren)
– de uiting, diagnostiek en de gevolgen voor het dagelijks leven van neurologische en neuropsychologische stoornissen zoals hemianopsie, verminderde sensibiliteit, aandachtsproblemen, neglect, apraxie, verminderd ziekte- inzicht etc.
– de variëteit aan mogelijke gedragsveranderingen na hersenbeschadiging

Na deze cursus kunt u:
– Uitingen van neurologische en neuropsychologische stoornissen in de praktijk herkennen
– Aan de hand van aangereikte modellen systematische analyseren waardoor het probleem van de patiënt veroorzaakt wordt (probleemanalyse) en een verklaringshypothese opstellen
– Aan de hand van aangereikte modellen veranderd gedrag analyseren en verklaren.

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video-observaties, practica, besprekingen van eigen casuïstiek (opdracht) en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2.000,-
dinsdag 8 maart 2022
09:30
Inleiding en overzicht cursus: instructie en thuisopdrachten
10:15
Neurofilosofie: modellen van het zenuwstelsel
12:30
Lunch
13:15
Hersenschors: lokalisatie van functies. Hemisfeerspecialisatie
15:30
De empirische cyclus als leidraad bij de analyse van problemen
16:00
Oefeningen: werken met de empirische cyclus adhv casuïstiek
16:15
Einde
woensdag 9 maart 2022
09:30
Neuroanatomie en fysiologie. Overzicht van belangrijke hersenstructuren en hun functie
11:30
Practicum neuroanatomie met hersenmodellen
12:30
Lunch
13:15
Oorzaken van hersenbeschadiging (NP 1)
14:30
De gevolgen van lokale hersenbeschadigings op functie-, activiteiten- en participatieniveau met oefeningen
16:15
Einde
donderdag 10 maart 2022
09:30
Overzicht van gevolgen van hersenbeschadiging (NP 2, 3): over neurologische en neuropsychologische gevolgen: o.a. problemen in motoriek, sensibiliteit, verwerking van visuele informatie en dwanglachen/-huilen
12:30
Lunch
13:15
Fysiotherapeutische diagnostiek
13:45
Overzicht van neurologische, neuropsychologische en gedragsmatige uitingen van linker- en rechter hemisfeerbeschadigingen
15:30
Het 12-cellenmodel. Oefening 6: oefenen met het 12-cellenmodel (NP2.7 en bijlage I no 2)
16:15
Einde
dinsdag 5 april 2022
09:30
Veranderd gedrag na hersenbeschadiging, o.a. over ontremd gedrag en apathie
12:30
Lunch
13:15
Stoornissen in de communicatie na hersenbeschadiging
16:15
Einde
woensdag 6 april 2022
09:30
Bespreking online kennisquiz 1
10:00
Agnosie, apraxie, geheugen en geheugenstoornissen. Uiting in het dagelijks leven en diagnostiek
12:30
Lunch
13:15
Neglect en aanverwante stoornissen. Uiting in het dagelijks leven en diagnostiek
14:30
Werken met gedragsmodellen. Oefenen met empirische cyclus en gedragsmodellen t.b.v. casusopdracht
16:15
Einde
donderdag 7 april 2022
09:30
De neurale verankering van aandacht en aandachtstoornissen
12:30
Lunch
13:15
Het relaas van Henk Lindeman: 'Hersteld maar niet genezen. Over de gevolgen van mijn CVA'
14:15
Ergotherapeutische diagnostiek
15:15
Executieve functies en verminderd ziekte-inzicht
16:15
Einde
woensdag 11 mei 2022
09:30
Bespreking online kennisquiz 2
10:00
Analyse aan de hand van video: observatie van ADL en neuropsychologisch onderzoek
12:30
Lunch
13:15
De rol van de nazorg CVA verpleegkundige
14:30
Casusbespreking in groepjes n.a.v. casusopdracht. Casuspresentatie dag 8 voorbereiden
16:15
Einde
donderdag 12 mei 2022
09:30
Casuspresentaties en plenaire bespreking (analyse volgens empirische cyclus)
12:30
Lunch
13:15
Vervolg casuspresentaties
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2022
ABAN
Medisch specialisten
in aanvraag
ADAP
Logopedist
103,5
Ergotherapeut
103,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
103,5
ADAP paramedici
103,5
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
33
Verpleegkundig specialist
33
KNGF
Fysiotherapeut (algemeen register)
71
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
66
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Henk Lindeman
Henk Lindeman
CVA-patiënt
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie