Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse-2021

Duur: 8 dagen 22, 23, 24 maart 2021 19, 20, 21 april 2021 17, 18 mei 2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR1: Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse
Deel 1 van de opleiding Neurorevalidatie richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging.

Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– belangrijke klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
– toegepaste neuroanatomie en fysiologie (ligging en functie van belangrijke structuren)
– de uiting, diagnostiek en de gevolgen voor het dagelijks leven van neurologische en neuropsychologische stoornissen zoals hemianopsie, verminderde sensibiliteit, aandachtsproblemen, neglect, apraxie, verminderd ziekte- inzicht etc.
– de variëteit aan mogelijke gedragsveranderingen na hersenbeschadiging

Na deze cursus kunt u:
– Uitingen van neurologische en neuropsychologische stoornissen in de praktijk herkennen
– Aan de hand van aangereikte modellen systematische analyseren waardoor het probleem van de patiënt veroorzaakt wordt (probleemanalyse) en een verklaringshypothese opstellen
– Aan de hand van aangereikte modellen veranderd gedrag analyseren en verklaren.

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video-observaties, practica, besprekingen van eigen casuïstiek (opdracht) en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2.000,-
maandag 22 maart 2021
09:30
Inleiding en overzicht cursus: instructie en thuisopdrachten
10:15
Neurofilosofie: modellen van het zenuwstelsel
12:30
Lunch
13:15
Hersenschors: lokalisatie van functies. Hemisfeerspecialisatie
15:30
De empirische cyclus als leidraad bij de analyse van problemen
16:00
Oefeningen: werken met de empirische cyclus adhv casuïstiek
16:15
Einde
dinsdag 23 maart 2021
09:30
Neuroanatomie en fysiologie. Overzicht van belangrijke hersenstructuren en hun functie
11:30
Practicum neuroanatomie met hersenmodellen
12:30
Lunch
13:15
Oefenen met de empirische cyclus
14:30
De gevolgen van lokale hersenbeschadigings op functie-, activiteiten- en participatieniveau met oefeningen
15:15
Uitleg casusopdracht. Oefeningen 2: van laesie naar symptoom en probleem
16:15
Einde
woensdag 24 maart 2021
09:30
Oorzaken en gevolgen van hersenbeschadiging over neurologische en neuropsychologische gevolgen: o.a. problemen in motoriek, sensibiliteit, verwerking van visuele informatie en dwanlachen/-huilen
12:30
Lunch
13:15
Fysiotherapeutische diagnostiek
13:45
Het 12-cellenmodel, plus- en minsymptomen. Oefenen met het 12-cellenmodel
15:15
Overzicht van neurologische, neuropsychologische en gedragsmatige uitingen van linker- en rechter hemisfeerbeschadigingen
16:15
Einde
maandag 19 april 2021
09:30
Ergotheapeutische diagnostiek. Executieve functies en verminderd ziekte-inzicht
12:30
Lunch
13:15
Stoornissen in de communicatie na hersenbeschadiging
16:15
Einde
dinsdag 20 april 2021
09:30
Toets 1
10:00
Agnosie en apraxie. Uiting in het dagelijks leven en diagnostiek
11:15
Neglect en aanverwante stoornissen. Uiting in het dagelijks leven en diagnostiek
12:30
Lunch
13:15
Geheugen en geheugenstoornissen. Uiting in het dagelijks leven en diagnostiek
14:15
Werken met gedragsmodellen. Oefenen met empirische cyclus en gedragsmodellen t.b.v. casusopdracht
15:15
Het relaas van Henk Lindeman: 'Over de gevolgen van mijn CVA'
16:15
Einde
woensdag 21 april 2021
09:30
Veranderd gedrag na hersenbeschadiging, o.a. over vormen van ontremd gedrag en apathie
12:30
Lunch
13:15
De neurale verankering van aandacht en aandachtstoornissen
16:15
Einde
maandag 17 mei 2021
09:30
Toets 2
10:00
Analyse aan de hand van video: observatie van ADL en neuropsychologisch onderzoek
12:30
Lunch
13:15
Evaluatie van de patiënt met hersenbeschadiging: over tests en schalen. Wie doet wat in de diagnostiek. Informatie over het Oriënterend Neuropscychologisch Onderzoek (ONO)
14:30
Casusbespreking in groepjes n.a.v. casusopdracht. Casuspresentatie dag 8 voorbereiden
16:15
Einde
dinsdag 18 mei 2021
09:30
Casuspresentaties en plenaire bespreking (analyse volgens empirische cyclus)
12:30
Lunch
13:15
Vervolg casuspresentaties
15:00
Ervaringsdeskundige CP
16:00
16:00
Korte schets opleiding Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie
16:15
Einde
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2021
ABAN
Medisch specialisten
40
ADAP
Logopedist
103,5
Ergotherapeut
103,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
103,5
ADAP paramedici
103,5
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
33
Verpleegkundig specialist
33
KNGF
Fysiotherapeut (alg/ger)
in aanvraag
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
66
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Evert Veldman
Evert Veldman
ergotherapeut
Meer informatie
Henk Lindeman
Henk Lindeman
CVA-patiënt
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie