Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse-2020

Duur: 9 dagen 10, 11, 12 februari 2020 18, 19, 20 maart 2020 20, 21, 22 april 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie, Lan, 2011 HH Haarlem

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Download brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR1: Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse, acht dagen
Deel 1 van de opleiding Neurorevalidatie richt zich op de herkenning, diagnostiek en analyse van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging.

Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en daarmee de aanpak van problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.

Na deze cursus heeft u kennis over:
– belangrijke klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
– toegepaste neuroanatomie en fysiologie (ligging en functie van belangrijke structuren)
– de uiting, diagnostiek en de gevolgen voor het dagelijks leven van neurologische en neuropsychologische stoornissen zoals hemianopsie, verminderde sensibiliteit, aandachtsproblemen, neglect, apraxie, verminderd ziekte- inzicht etc.
– de variëteit aan mogelijke gedragsveranderingen na hersenbeschadiging

Na deze cursus kunt u:
– Uitingen van neurologische en neuropsychologische stoornissen in de praktijk herkennen
– Aan de hand van aangereikte modellen systematische analyseren waardoor het probleem van de patiënt veroorzaakt wordt (probleemanalyse) en een verklaringshypothese opstellen
– Aan de hand van aangereikte modellen veranderd gedrag analyseren en verklaren.

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video-observaties, practica, besprekingen van eigen casuïstiek (opdracht) en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 2,-
maandag 10 februari 2020
09:30
Inleiding en overzicht cursus: instructie en thuisopdrachten
10:15
Neurofilosofie: modellen van het zenuwstelsel (NW 1, 2, 8, 9)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Hersenschors: lokalisatie van functies (NW 10, 16, 17)
15:30
Oefening 1: neuroanatomie in vogelvlucht; brein en dagelijks leven (NW 3)
16:15
Einde
dinsdag 11 februari 2020
09:30
Oorzaken en gevolgen van hersenbeschadiging (NP 2, 3)
11:45
Probleemanalyse en het 12-cellenmodelersentrauma) (NP 2, 3, 5, 6)
12:30
Lunch
13:15
Vervolg: gevolgen van lokale hersenbeschadiging
14:30
Linker- en rechter hemisfeerstoornissen (NP 5, 6)
15:15
Uitleg casusopdracht. Oefeningen 2: van laesie naar symptoom en probleem
16:15
Einde
woensdag 12 februari 2020
09:30
Agnosie en apraxie (NP 9, 10)
11:30
Hemisfeerspecialisatie (NW 18)
12:30
Lunch
13:15
Werken met de empirische cyclus (NP 4.4) en de gedragsmodellen (NP 12.5, 12.6)
14:30
Evaluatie van de patiënt met hersenbeschadiging: over tests en schalen (NP 4)
15:30
Oefeningen 3: van symptoom naar laesie
16:15
Einde
woensdag 18 maart 2020
09:30
Neglect en aanverwante stoornissen (NP 8)
11:30
Toets 1 en oefeningen 2, 3
12:30
Lunch
13:15
Stoornissen in de communicatie na hersenbeschadiging (NP 7)
16:15
Einde
donderdag 19 maart 2020
09:30
Vermoeidheid en overgevoeligheid na hersenbeschadiging
10:30
Dementie, Parkinson (H 17.2, 17.3). Delier
12:30
Lunch
13:15
Executieve stoornissen (NP 12.9)
14:45
Stoornissen in de sociale cognitie
15:30
Oefeningen 4 en 5
16:15
Einde
vrijdag 20 maart 2020
09:30
Ergotherapeutische diagnostiek. Verminderd ziekte-inzicht
12:30
Lunch
13:15
De neurale verankering van aandacht en aandachtstoornissen (NP 8.1)
16:15
Einde
maandag 20 april 2020
09:30
Gedragsverandering na hersenbeschadiging (NP 12)
12:00
Oefeningen 6: Casuistiek gedragsverandering na hersenbeschadiging
12:30
Lunch
13:15
Geheugen en geheugenstoornissen (NW 6.4, NP 11)
14:45
Het oriënterend neuropsychologische onderzoek (ONO)
15:30
Oefeningen 7 en 8
16:15
Einde
dinsdag 21 april 2020
09:30
Toets 2
10:00
Analyse aan de hand van video: observatie van ADL en neuropsychologisch onderzoek
12:30
Lunch
13:15
Casusbesprekingen en voorbereiding presentaties
15:15
Het relaas van Henk Lindeman: 'Over de gevolgen van mijn CVA'
16:15
Einde
woensdag 22 april 2020
09:30
Discussie in groepjes t.b.v. voorbereiding practicum
10:45
Practicum neuropsychologisch onderzoek
12:30
Lunch
13:15
Casuspresentaties met plenaire discussie
16:00
Korte schets opleiding Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie (NR2)
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
ABAN
Medisch specialisten
40
ADAP
Logopedist
103,5
Ergotherapeut
103,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
103.5
ADAP paramedici
103,5
NIP
A&O/A&G
klinische kennis: 42
A&O/A&G
klinische vaardigheden: 20
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
54
Verpleegkundig specialist
54
KNGF
Fysiotherapeut (alg/ger)
81
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper
Meer informatie
Drs. Patrick van der Molen
Drs. Patrick van der Molen
neuro-/GZ-psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Drs. Jan Wiersma
Drs. Jan Wiersma
neuropsychiater
Meer informatie
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Evert Veldman
Evert Veldman
ergotherapeut
Meer informatie
Henk Lindeman
Henk Lindeman
CVA-patiënt
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
'Een inspirerende cursus die aanzet tot meer zelfstudie. Negen dagen vol presentaties, video’s en (groeps)opdrachten die ervoor gezorgd hebben dat ik met meer inzicht en kennis naar mijn patiënten kan kijken. Ik voel mij veel zekerder in mijn werk met neurologische patiënten!' (Cijfer: 8)
Eline Botter | ergotherapeut ziekenhuis
'Ik heb een dijk aan kennis en ervaring opgedaan waar ik in de praktijk veel mee wil doen. De behoefte aan nog meer informatie is behoorlijk aangewakkerd en ik kijk dus uit naar deel 2 van deze opleiding!'(Cijfer: 9)
Maurice van Betten | fysiotherapeut 1e lijn
'Zeer goede opleiding met veel afwisseling en inspirerende sprekers. Een enorme verdieping van mijn vak!' (Cijfer: 9)
Richard Jurgens | fysiotherapeut / praktijkeigenaar 1elijn
'Zeer leerzame cursus. Zeer goede aanvulling op de kennis opgedaan in studie/ opleiding. Het verandert de manier waarop je naar een cliënt kijkt ten goede!' (Cijfer: 9)
Ankie van der Ven | logopediste
'De cursus is van enorme meerwaarde voor iedereen die met mensen met hersenbeschadiging werkt!' (Cijfer: 9.5)
Hilde Beyens | revalidatiearts Universiteitsziekenhuis/revalidatiecentrum